Filter by E-Commerce/Thương mại điện tử

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (20 người)
Salary: 8 - 30 triệu VND
Location: TPHCM
GIÁM ĐỐC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Salary: 40.000.000 - 60.000.000 VND
Location: TPHCM
E-COMMERCE MANAGER/TEAM LEADER (Fashion)
Salary: 25.000.000 - 35.000.000 + KPIs doanh thu
Location: TP HCM
QA CS Specialist (Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ CSKH)
Salary: 15,000,000 - 18,000,000 VND
Location: TPHCM
ECOMMERCE DIRECTOR
Salary: 60.000.000 - 80.000.000 VND
Location: TPHCM
KEY ACCOUNT MANAGER
Salary: 30.000.000 - 40.000.000 VND + KPI
Location: HCMC
C & B MANAGER (E-Commerce)
Salary: 40.000.000 - 50.000.000 VND
Location: TP HCM
OPERATIONS MANAGER
Salary: 40.000.000 - 60.000.000 VND
Location: TP HCM
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING
Salary: 10.000.000 - 12.000.000 VND
Location: TP HCM
TQA Supervisor Giám sát Đào tạo & Quản lý Chất lượng Dịch vụ
Salary: 15,000,000 - 18,000,000 VND
Location: TP HCM
Claim & Complaint Supervisor Giám sát xử lý khiếu nại
Salary: 15,000,000 - 18,000,000 VND
Location: TP HCM
SALES CONSULTANT
Salary: 16,000,000 - 17,000,000 VND
Location: TP HCM
NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Salary: 6,000,000 - 8,000,000 VND
Location: TP HCM
SALES ONLINE MANAGER (RETAIL, FASHION)
Salary: 50,000,000 - 60,000,000 VND
Location: TP HCM