Filter by Research/Investment

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DỰ ÁN
Salary: 25-35 triệu vnd gross
Location: HCM
GIÁM ĐỐC CHIẾN LƯỢC
Salary: Thương lượng
Location: TP HCM
PRODUCT R&D SUPERVISOR (Consumer Goods)
Salary: 16 - 25 mil vnd
Location: TP HCM
TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ KẾ HOẠCH (REAL ESTATE )
Salary: Thỏa Thuận
Location: TPHCM
INVESTMENT SUPERVISOR
Salary: >1.500 USD
Location: TP HCM
SENIOR RESEARCH ANALYST (REAL ESTATE)
Salary: 35.000.000 - 40.000.000 VND
Location: TP HCM
RESEARCH ANALYST (REAL ESTATE)
Salary: 15.000.000 - 25.000.000 VND
Location: TP HCM
RESEARCH DIRECTOR (REAL ESTATE)
Salary: 70.000.000 - 100.000.000 VND
Location: TP HCM