Filter by Legal/Pháp lý/hợp đồng

LEGAL MANAGER (Real Estate)
Salary: Negotiate
Location: Ho Chi Minh City
GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ (BĐS – XD)
Salary: Negotiation
Location: TP HCM
LEGAL MANAGER (Real Estate)
Salary: 4,000 usd
Location: TP HCM
CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN (BẤT ĐỘNG SẢN)
Salary: 20.00.000 - 30.000.000
Location: TP HCM
TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP (BĐS)
Salary: Thương lượng
Location: TP HCM
GIÁM ĐỐC THƯƠNG MẠI (HỢP ĐỒNG & QS)
Salary: 40.000.000 - 70.000.000 VND
Location: TP HCM
CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP (BĐS )
Salary: 20 - 25 triệu VND
Location: TPHCM
HEAD OF CORPORATE LEGAL (Real Estate)
Salary: Negotiate, from 100 mil vnd
Location: TP HCM
TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ DỰ ÁN (REAL ESTATE)
Salary: 25-35 triệu vnd
Location: TP HCM
TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ (REAL ESTATE )
Salary: Thỏa Thuận
Location: TPHCM
Legal Manager (Real Estate )
Salary: 2000 - 2500 USD
Location: TPHCM
LEGAL MANAGER ( BĐS ,XD)
Salary: 1500 - 2000 USD
Location: TPHCM
INVESTMENT LEGAL MANAGER
Salary: 1.500 - 3.000 USD
Location: TP HCM
PHÓ/TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ DỰ ÁN (Bất Động Sản)
Salary: 40,000,000 - 60,000,000 VND
Location: TP HCM
CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP (BẤT ĐỘNG SẢN)
Salary: 15,000,000 - 25,000,000 VND
Location: TP HCM
TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP (BĐS)
Salary: 25,000,000 - 40,000,000 VND
Location: TP HCM