Filter by Secretary/Thư Ký

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐỐI NỘI (FMCG0
Salary: 10 - 20 triệu gross
Location: TP HCM
TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (FMCG)
Salary: 15 - 20 million gross
Location: HCM
CHUYÊN VIÊN VĂN THƯ LƯU TRỮ
Salary: Thỏa thuận
Location: TP HCM
Secretary/Thư ký Ban Tổng giám đốc
Salary: Negotiate
Location: TP HCM
THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (Real Estate)
Salary: 18.000.000 - 22.000.000 VND
Location: TP HCM