Filter by Giao nhận/vận chuyển/Logistic

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (CEO)
Salary: Thương lượng
Location: TP HCM
PHÓ GIÁM ĐỐC ( PHỤ TRÁCH KHO LẠNH)
Salary: Thương lượng
Location: TP HCM
TECHNOLOGY DIRECTOR
Salary: Negotiate > 100 mil vnd
Location: TP HCM
CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
Salary: 15- 18 mil vnd
Location: TP HCM
TAX MANAGER (TECHNOLOGY)
Salary: from 40mil vnd
Location: HCMC
SUPPLY CHAIN DIRECTOR (Retail)
Salary: 100 - 200 mil VND
Location: TP HCM
VISUAL MERCHADISING MANAGER
Salary: 30.000.000 - 50.000.000 VND
Location: TPHCM
KEY ACCOUNT MANAGER
Salary: 30.000.000 - 40.000.000 VND + KPI
Location: HCMC
OPERATIONS MANAGER
Salary: 40.000.000 - 60.000.000 VND
Location: TP HCM