Filter by FMCG Trading

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (FMCG)
Salary: Thương lượng
Location: TP HCM
GIÁM ĐỐC KINH DOANH ( FMCG)
Salary: 30 - 50 million gross
Location: TP HCM
KẾ TOÁN TỔNG HỢP/ KẾ TOÁN TRƯỞNG ( FMCG)
Salary: Thương lượng
Location: Đồng Tháp
PHÓ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY
Salary: 50-60 mil vnd
Location: Bến Tre
QUẢN LÝ SẢN XUẤT (FMCG)
Salary: Thương lượng
Location: Bến Tre
SALES & MARKETING OVERSEA MANAGER
Salary: 40-50 mil vnd
Location: TP HCM/ Bến Tre
TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐỐI NỘI (FMCG0
Salary: 10 - 20 triệu gross
Location: TP HCM
TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (FMCG)
Salary: 15 - 20 million gross
Location: HCM
TRƯỞNG PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Salary: Thương lượng
Location: Bến Tre
LẬP TRINH VIÊN MOBILE/ LẬP TRÌNH VIÊN IOT
Salary: 20 triệu gross
Location: HÀ NỘI
TRƯỞNG NHÓM & NHÂN VIÊN KINH DOANH
Salary: Thương lượng
Location: TP HCM/ Cần Thơ
NHÂN VIÊN KINH DOANH (kênh Horeca)
Salary: 10.000.000 VND + Thưởng
Location: HÀ NỘI
HEAD OF MARKETING (FMCG)
Salary: 150 mil vnd
Location: HCM
Sales Manager (Hospital Channel) (FMCG)
Salary: Negotiate
Location: TP HCM
GIÁM ĐỐC KHỐI PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG (FMCG)
Salary: from 10,000 usd
Location: TP HCM
CHIEF EXECUTIVE OFFICER (FMCG)
Salary: <> 100 mil vnd
Location: DONG NAI
SUPPLY CHAIN DIRECTOR (Retail)
Salary: 100 - 200 mil VND
Location: TP HCM
RETAIL OPERATION DIRECTOR (RETAIL )
Salary: 100 - 200 triệu VND
Location: TPHCM
SALES SUPERVISOR(FMCG)
Salary: 12.000.000 - 15.000.000 vnd + Com
Location: TPHCM
BRAND MANAGER (FMCG )
Salary: 30.000.000 - 40.000.000 vnd
Location: TPHCM
MERCHANDISE DEPARTMENT MANAGER (RETAIL)
Salary: 20.000 - 30.000 vnd
Location: TPHCM , HN
GIÁM SÁT BÁN HÀNG (FMCG )
Salary: 13.000.000 - 15.000.000 VND
Location: TPHCM
GIÁM ĐỐC MARKETING ( CMO )
Salary: 2000 - 3000 USD
Location: TPHCM
SALES CONSULTANT
Salary: 16,000,000 - 17,000,000 VND
Location: TP HCM
MT MANAGER (FMCG)
Salary: 40,000,000 - 50,000,000 VND
Location: TP HCM