Filter by Accounting/Financial/Auditing

KẾ TOÁN TỔNG HỢP/ KẾ TOÁN TRƯỞNG ( FMCG)
Salary: Thương lượng
Location: Đồng Tháp
PHÓ BAN KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH
Salary: 55 - 60 million gross
Location: HCM
CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DỰ ÁN
Salary: 25-35 triệu vnd gross
Location: HCM
Head of Accounting (Real Estate)
Salary: Negotiate
Location: TP HCM
CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
Salary: 15- 18 mil vnd
Location: TP HCM
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CFO XÂY DỰNG )
Salary: Thỏa Thuận
Location: TPHCM
CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH (Bất Động Sản)
Salary: Thỏa thuận
Location: TPHCM
PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN (BẤT ĐỘNG SẢN)
Salary: Thương lượng
Location: TP HCM
TAX MANAGER (TECHNOLOGY)
Salary: from 40mil vnd
Location: HCMC
CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH & CÔNG NỢ (BĐS)
Salary: 50.000.000 - 60.000.000 VND
Location: TP HCM
Chief Accountant (Real Estate)
Salary: Negotiate
Location: TP HCM
CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ (BẤT ĐỘNG SẢN)
Salary: from 20mil vnd
Location: TPHCM
AUDITOR (Manufacturing)
Salary: 700 USD
Location: DONG NAI
GIÁM ĐỐC KIỂM TOÁN NỘI BỘ (BẤT ĐỘNG SẢN)
Salary: Thương lượng
Location: TP HCM
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ (BẤT ĐỘNG SẢN)
Salary: 25-35 triệu vnd
Location: TP HCM
CHIEF ACCOUNTANT – Finance & Account Department (REAL ESTATE )
Salary: 40.000.000 - 50.000.000 vnd
Location: TPHCM
KẾ TOÁN TRƯỞNG (BĐS )
Salary: THỎA THUẬN
Location: TPHCM
DEPUTY FINANCE MANAGER
Salary: 1800 USD GROSS
Location: HCMC
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Salary: THỎA THUẬN
Location: TPHCM
INVESTMENT SUPERVISOR
Salary: >1.500 USD
Location: TP HCM
KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Salary: 15,000,000 - 18,000,000 VND
Location: TP HCM
PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Salary: 18.000.000 - 20.000.000 VND
Location: TP HCM
SENIOR RESEARCH ANALYST (REAL ESTATE)
Salary: 35.000.000 - 40.000.000 VND
Location: TP HCM
RESEARCH ANALYST (REAL ESTATE)
Salary: 15.000.000 - 25.000.000 VND
Location: TP HCM
RESEARCH DIRECTOR (REAL ESTATE)
Salary: 70.000.000 - 100.000.000 VND
Location: TP HCM
KẾ TOÁN TỔNG HỢP (BẤT ĐỘNG SẢN)
Salary: 18,000,000 - 25,000,000 VND
Location: TP HCM
KẾ TOÁN TRƯỞNG (BẤT ĐỘNG SẢN)
Salary: 30,000,000 - 40,000,000 VND
Location: TP HCM
KẾ TOÁN KHO
Salary: 8,000,000 - 12, 000,000 VND
Location: HƯNG YÊN