Quản lý An toàn lao động

Company: Tư vấn xây dựng Job Type: Fulltime
Company Type: Quốc tế Working Location: TPHCM
Job Code: 420 Gender: Male
Job Level: Manager Age: 30-40
Salary: 20.000.000 - 30.000.000 Deadline To Apply: 27/12/2018

  Dear all,

  H-Talentsearch đang hỗ trợ tuyển dụng cho 1 công ty chuyên về tư vấn xây dựng hàng đầu Việt Nam.

  Mô tả công việc

  • Xây dựng hệ thống quản lý công tác an toàn lao động-vệ sinh môi trường;
  • Xây dựng các nội quy, quy chế, các nguyên tắc để quản lý an toàn lao động – vệ sinh môi trường cho con người và máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công theo các tiêu chuẩn, quy định của Nhà nước;
  • Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát an toàn lao động tại các công trình;
  • Xây dựng các kế hoạch huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động;
  • Xây dựng các chỉ tiêu về đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động cho công trường;
  • Xây dựng hệ thống báo cáo từ mạng lưới cán bộ an toàn công trường và kiểm soát việc thực hiện.
  • Cập nhật thường xuyên và phổ biến các văn bản pháp lý của Nhà nước để cải tiến chính sách an toàn lao động, vệ sinh lao động.
  • Tổ chức huấn luyện, đào tạo công tác an toàn lao động:
  • Tổ chức các lớp huấn luyện, đào tạo về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường cho người tham gia lao động theo định kỳ;
  • Tuyên truyền giáo dục, huấn luyện và tổ chức các phong trào mọi người thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động;
  • Theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các công trường;
  • Có kế hoạch giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định, nội quy, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các công trường để có biện pháp khắc phục những tồn tại ;
  • Giám sát việc thực hiện đăng ký và kiểm định các loại máy móc, thiết bị, vật tư và các hóa chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
  • Phải đảm bảo cho người tham gia lao động có đầy đủ bị phương tiện bảo vệ cá nhân, vật tư thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công tác an toàn trong mọi điều kiện làm việc theo quy định của Nhà nước, các phương tiện y tế thích hợp dự phòng;

  Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành An toàn lao động/ Bảo hộ lao động.
  • Hiểu các nguyên tắc ATLĐ trong lĩnh vực xây dựng.
  • Có chứng chỉ hành nghề giám sát An toàn lao động hạng 1.
  • Được trang bị bảo hộ lao động , máy tính và màn hình LCD ( theo yêu cầu công việc ).
  • Có thể sử dụng Tiếng Anh trong công việc.
  • Làm việc giờ hành chánh : ngày 8h, 06 ngày/tuần.
  • Được nghỉ ngày lễ và ngày chủ nhật hàng tuần.