PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH – ĐẦU TƯ (BĐS)

Company: Cty CP BĐS Job Type: Full time
Company Type: Viet Nam Working Location: TPHCM
Job Code: 1719 Gender: Male/Female
Job Level: Director and above Age: 35-45
Salary: Negotiation Deadline To Apply: 04/02/2020

  H-Talent Search đang hỗ trợ tuyển dụng cho một doanh nghiệp, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực BẤT ĐỘNG SẢN.
  Do nhu cầu phát triển kinh doanh công ty đang cần tuyển vị trí: Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính – Đầu Tư(Bất Động Sản), chi tiết như sau:

  Trách nhiệm chính:

  • Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động tài chính trong Công ty.
  • Xây dựng các kế hoạch tài chính; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, cảnh báo các nguy cơ đối với doanh nghiệp thông qua phân tích tài chính và đưa ra những dự báo đáng tin cậy trong tương lai.
  • Huy động vốn đầu tư trong nước và ngoài nước.

  Nội dung công việc cụ thể:

  • Phó Tổng giám đốc tài chính chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về việc:
   1. Thực hiện các công việc do Tổng giám đốc giao hoặc ủy quyền thực hiện;
   2. Xây dựng và thực hiện chiến lược tài chính của Công ty theo định hướng phát triển của Tổng giám đốc;
   3. Đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu:
   • Huy động vốn gồm vốn vay & vốn chủ sở hữu, vốn ứng trước của khách hàng cho việc đầu tư, kinh doanh, xây dựng của Công ty;
   • Xây dựng, hoàn chỉnh cơ cấu vốn của doanh nghiệp gồm: nguồn vốn dài hạn, vốn ngắn hạn, đảm bảo tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động và đầu tư của của Công ty;
   • Xây dựng, hoàn chỉnh và giám sát dòng tiền hoạt động đầu tư, xây dựng, kinh doanh và hoạt động của Công ty theo thẩm quyền được Tổng giám đốc phân công, đồng thời xây dựng và thực thi các phương án đảm bảo nguồn tiền tài trợ nếu dòng tiền bị thiếu hụt trong ngắn hạn;
   • Xây dựng, hoàn chỉnh và tuân thủ chiến lược tài chính, kế toán theo định hướng chiến lược của Công ty;
   • Hạch toán đúng, đủ, kịp thời các khoản doanh thu phát sinh, doanh thu hạch toán theo số lượng sản phẩm bàn giao hoặc kinh doanh theo kế hoạch từng năm và 03 năm;
   • Xây dựng ngân sách, giám sát thực hiện ngân sách hoạt động, phân tích, giám sát và quản lý chi phí đầu tư, chi phí thiết kế, tư vấn, xây dựng, quản lý dự án, chi phí vốn cho dự án, chi phí hoa hồng, chi phí bán hàng, chi phí tiếp thị, chi phí nhân sự, chi phí hoạt động, chi phí tài chính, chi phí khấu hao bao gồm định phí và biến phí cho Công ty;
   • Lợi nhuận gộp, lợi nhuận ròng của Công ty cho từng năm tài chính và chiến lược tài chính của Công ty;
   • Quản lý, giám sát và đề xuất các phương án tiết kiệm, kiểm soát chi phí hoạt động trên toàn Công ty theo thẩm quyền được Tổng giám đốc phân công;
   • Xây dựng, đề xuất, giám sát các chỉ tiêu đánh giá chất lượng, hiệu quả, năng suất của các Phòng/ban chức năng thuộc khối Tài Chính trên toàn Công ty theo thẩm quyền được Tổng giám đốc phân công;
   • Xây dựng, đề xuất và tham mưu cho Tổng giám đốc các phương án phân bổ nguồn vốn, chia cổ tức, lập các quỹ tại Công ty theo thẩm quyền được Tổng giám đốc phân công;
   • Xây dựng, hoàn chỉnh, giám sát hoạt động của các ban chuyên môn hỗ trợ tại Công ty theo thẩm quyền được Tổng giám đốc phân công;
   • Đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ khác theo kế hoạch kinh doanh, đầu tư, xây dựng, và tài chính, nhân sự hàng năm do Tổng giám đốc phê duyệt và phân công.
   • Phó Tổng giám đốc Tài chính phải tổ chức điều hành hoặc phân công và cho các Giám đốc Tài chính, các bộ phận cơ hữu khác trực thuộc quyền
   1. Phó Tổng giám đốc Tài chính điều hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động tài chính hằng ngày của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ, hợp đồng lao động ký với Tổng giám đốc và quyết định phân công của Tổng giám đốc;
   2. Chỉ đạo hoặc phân công và ủy quyền cho các Giám đốc chức năng xây dựng kế hoạch tài chính theo chiến lược của Công ty; Kiểm tra, đôn đốc, các đơn vị, bộ phận, cá nhân liên quan trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, các nhiệm vụ kế hoạch và ngân sách Công ty đề ra, thuộc thẩm quyền của Phó Tổng giám đốc Tài chính, các trường hợp quyết định vượt quá thẩm quyền phải có ủy quyền của Tổng giám đốc;
   3. Kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các đơn vị, cá nhân liên quan làm những việc trái với pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Công ty;Quản trị tài chính:

  Quyền hạn:

  1. Đại diện cho Tập đoàn, làm việc với các cơ quan chức năng, các nhà đầu tư trong phạm vi công việc của mình.
  2. Bố trí, điều động, phân công, hướng dẫn và chỉ đạo trực tiếp các nhân viên trong phòng thực hiện công việc được giao;
  3. Đánh giá kết quả về năng suất và chất lượng thực hiện công việc của nhân viên trong phòng. Phối hợp với Giám đốc HC-NS trong việc đề xuất, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ nhân viên của Phòng trình Tổng giám đốc phê chuẩn;
  4. Lập và trình Ban Tổng Giám đốc duyệt các khoản chi phí đối với hoạt động của phòng trên cở sở ngân sách đã được phê duyệt.
  5. Đề xuất các giải pháp nâng cao công tác quản trị của Tập đoàn và nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, kinh doanh của Tập đoàn

  Yêu cầu:

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, kế toán, kiểm toán, kế hoạch đầu tư, quản trị kinh doanh.
  • Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng.
  • Tiếng Anh: lưu loát.
  • Có hơn 5 năm kinh nghiệm quản lý lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và từng giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính tại các Công ty, Tập đoàn BĐS.
  • Tuổi từ 35 đến 45 tuổi.
  • Nắm vững các qui định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kiểm toán.
  • Định hướng phát triển tốt, tư duy nhạy bén.
  • Trách nhiệm với công việc, bảo mật, tự tin, chững chạc, phong thái chuyên nghiệp.
  •  Có khả năng lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp, dự báo đánh giá thị trường.
   Có khả năng hiểu và phân tích con số.
  • Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành.
  • Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và ngoại giao tốt.

  Ứng viên quan tâm vị trí này, vui lòng gởi CV sớm về email: hienvo@h-talentsearch.vn

  Hotline: 0917828883 Ms Hiền