PHÓ BAN KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH

Company: Bất động sản/ Xây dựng Job Type: Full - time
Company Type: Việt Nam Working Location: HCM
Job Code: 2035 Gender: Male/Female
Job Level: Manager Age: 32 - 42
Salary: 55 - 60 million gross Deadline To Apply: 23/10/2020

  H-Talent Search đang hỗ trợ tuyển dụng cho một doanh nghiệp, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực BẤT ĐỘNG SẢN – XÂY DỰNG.
  Vì nhu cầu phát triển kinh doanh công ty đang cần tuyển vị trí: Phó Ban Kiểm Soát Tài Chính.

  Tóm tắt công việc:
  Người giữ chức danh này chịu trách nhiệm thực hiện các công việc kiểm soát hoạt động, kiểm soát tài chính của Công ty và các Công ty có góp vốn; phối hợp với các Phòng/Ban khác nhằm hoàn thành mục tiêu của Công ty.
  1. Nhiệm vụ:

   1.1 Nhiệm vụ chính:

  – Kiểm soát hoạt động:

  • Lập kế hoạch kiểm soát hoạt động và kiểm soát tài chính của Công ty và các Công ty có góp vốn (định kỳ hoặc đột xuất).
  • Tham gia xây dựng và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty và các Công ty có góp vốn.
  •  Kiểm tra, đánh giá các thông tin kinh tế, tài chính và phi tài chính đã, đang và sẽ phát sinh trong Công ty và các Công ty có góp vốn.
  • Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch và các hoạt động của các đơn vị trong Công ty và các Công ty có góp vốn.
  • Kiểm tra, đánh giá về chất lượng và độ tin cậy của các báo cáo quản trị, báo cáo tài chính của Công ty và các Công ty có góp vốn.
  • Nhận diện các vấn đề không phù hợp, góp ý trong việc tìm kiếm và đưa ra những biện pháp nhằm loại bỏ những nguyên nhân dẫn đến sự không phù hợp phát sinh hoặc tiềm ẩn trong quá trình hoạt động của Công ty và các Công ty có góp vốn.
  • Nhận diện và đề xuất các biện pháp giải quyết những điểm chưa phù hợp trong cơ chế, nguyên tắc quản lý, quy trình, quy định,… ; các giải pháp xử lý, ngăn ngừa các sai phạm trong quá trình hoạt động của Công ty và các Công ty có góp vốn.
  • Tham gia giám sát việc thực hiện các giải pháp để chỉnh sửa, khắc phục sự không phù hợp, sai phạm, rủi ro trong quá trình hoạt động của Công ty và các Công ty có góp vốn.

  – Kiểm soát tài chính:

  •  Nhận diện các vấn đề rủi ro (vốn có và tiềm ẩn), thiếu chính xác, sai phạm, thiệt hại, lãng phí, không hiệu quả,…, trong quá trình hoạt động của Công ty và các Công ty có góp vốn.
  • Kiến nghị các giải pháp quản lý rủi ro tiềm tàng vốn có và có thể xảy ra trong tương lai đối với hoạt động của Công ty và các Công ty có góp vốn.

  – Quản lý và đào tạo nhân viên trực thuộc:

  • Thiết lập chỉ tiêu (KPIs), giao việc, hỗ trợ, hướng dẫn nhân viên trực thuộc thực hiện nhiệm vụ được giao.
  • Giám sát, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên trực thuộc .
  • Đào tạo, kèm cặp, động viên và phát triển nhân viên.

  .- Lập các kế hoạch và báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ.
   1.2. Nhiệm vụ khác:
  –  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ và/hoặc Tổng Giám đốc.
  – Tham mưu cho Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ và/hoặc Tổng Giám đốc về những vấn đề khác thuộc lĩnh vực chuyên môn.
  2. Tiêu chuẩn chức danh:
  2.1. Năng lực chuyên môn:
  – Học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính/ kế toán/ kiểm toán.
  – Kinh nghiệm: Có 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (kinh nghiệm về kiểm soát hoạt động, kiểm soát tài chính).
  – Kỹ năng:

  • Anh văn Trung cấp.
  •  Biết sử dụng các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc.
  • Tiếp nhận thông tin, phân tích, nhận định tốt.
  • Trình bày, thuyết phục và giao tiếp tốt.

   2.2. Năng lực quản lý:
  – Thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát; ra quyết định, quản lý con người, quản lý ngân sách tốt.
   2.3. Tố chất, thái độ:
  – Chính trực, nhạy bén, thẳng thắn, năng động, khách quan, độc lập và quyết đoán.
   2.4. Yêu cầu khác:
  – Khả năng làm việc trong môi trường năng động, áp lực công việc cao.

  Ứng viên quan tâm và muốn biết thêm chi tiết vui lòng gởi CV về: thanhle@h-talentsearch.vn

  Hotline: 0946339130 – gặp Ms. Thanh