GIÁM ĐỐC KHỐI PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG (FMCG)

Company: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Job Type: Full time
Company Type: Viet Nam Working Location: TP HCM
Job Code: 1691 Gender: Male/Female
Job Level: Director and above Age: 30 - 45
Salary: from 10,000 usd Deadline To Apply: 04/11/2019

  H-Talent Search đang hỗ trợ tuyển dụng cho 1 DN lớn trong ngành FMCG tại TP.HCM. Do nhu cầu phát triển kinh doanh, đang tuyển:

  GIÁM ĐỐC KHỐI PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG – CUSTOMER DEVELOPMENT DIRECTOR (FMCG)

  Khối (Division): Khối phát triển khách hàng – Customer Development Division

  Chức danh cấp trên trực tiếp (Direct supervisor’s title): Tổng giám đốc – Chief Executive Officer (CEO)

  Quản lý nhân viên (Management of staff): 16

  Nội Dung Công Việc (Work Description):

  • Chịu trách nhiệm về năng suất và hiệu quả tổng thế của bộ phận Sales.
   Responsible for overall productivity and effectiveness of the sales organization.
  • Phát triển chiến lược kinh doanh, chiến lược sales và chương trình thưởng để đạt mục tiêu công ty.
   Developbussiness plan, sales strategy and incentive programs to attain company goal.
  • Chịu trách nhiệm về doanh số và tăng trưởng của từng kênh bán hàng, phát triển các kênh mới.
   Responsible for revenues and growth of individual sales channels, development of new or emerging sales chanel.
  • Lãnh đạo và huấn luyện và hỗ trợ các thành viên trong đội ngũ sales thông qua thiết lập mục tiêu, quản lý kết quả, xác định nhu cầu phát triển, đáp ứng yêu cầu đào tạo.
   Leadership, coaching and support team members in sales throught goal setting, performance management, identify development needs and meet training requirements.
  • Đảm bảo dự án quan trọng như tung sản phẩm mới được thực hiện tốt bởi đội ngũ bán hàng.
   Ensure key initiatives such as new product launches are well executed by the sales team.
  • Theo dõi và cập nhật kết quả hằng ngày sales team, thúc đẩy đội ngũ bán hàng thực hiện chỉ tiêu đã đồng thuận.
   Monitor and update daily performance by sales team, stimulate sales team to fulfill the agreed target.
  • Làm việc với bộ phận marketing xác định tăng trưởng thị trường.
   Work with marketing department to identify market growth.

  Tiêu chuẩn công việc (Requirement):

  • Kiến thức, năng lực chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh.
   University graduation prioand above.
  • Trên 05 năm kinh nghiệm về lãnh đạo bán hàng. 15 năm kinh nghiệm bán hàng tiêu dùng hoặc nước giải khát.
   Minimum 5 years overall sales leadership experience and 15 + year in beverage or consumer goods sales experience.
  • Kỹ năng phân tích, đàm phán, lập chiến lược kinh doanh.
   Strong analytical skills, excellent negotiation, business strategy formulation.

  Mục đích (Job Purpose):

  • Chịu trách nhiệm cho chức năng Sales, giám sát ngân sách và chịu trách nhiệm giải trình cho kết quả hoạt động sales cho tất cả các kênh
   Resposible for the sales function, budget oversight, and be accountable for the results of operations for all channel sales.
  • Xây dựng, thực hiện và kiểm soát tất cả các quy trình/ chính sách liên quan đến bán hàng và khiếu nại khách hàng.
   Develop, implement and control all process, policies related to sales and customer complaints.

  KRAs

  • Chịu trách nhiệm phát triển kế hoạch kinh doanh, chiến lược Sales và chương trình thưởng để đạt doanh số và tăng trưởng để đạt doanh số, tăng trưởng của từng kênh bán hàng, công ty.
  • Kiểm soát ngân sách trong giới hạn được CEO duyệt.

  KPIs

  • Target volum/ Doanh số: xxx triệu két thùng (RC) – bao gồm free goods.
  • %DME Trade: Kiểm soát ngân sách không vượt tỉ lệ %D MET trên Net Sales theo FC được CEO phê duyệt hàng quý.

  Phúc lợi (Benefits):

  • Lương thưởng thỏa thuận và cạnh tranh trên thị trường FMCG.
  • Môi trường chuyên nghiệp, quy trình chính sách, hệ thống tiên tiến.
  • Bảo hiểm toàn phần Bảo Minh, tai nạn 24/7.
  • Xe đưa đón. Cơm trưa văn phòng.
  • Laptop cá nhân.
  • Danh tiếng tập đoàn trong thị trường FMCG.
  • Quy trình đánh giá năng lực cá nhân định kỳ, ghi nhận và khen thưởng kịp thời.

  Candidates are opening for this position, kindly send me your updated CV soon to email: vunguyen@h-talentsearch.vn

  Hotline: 0917 82 88 83 (Ms.Hien)

  Thank you!