GIÁM ĐỐC THƯƠNG MẠI (HỢP ĐỒNG & QS)

Company: Công ty XÂY DỰNG Job Type: Full time
Company Type: Viet Nam Working Location: TP HCM
Job Code: 1481 Gender: Male/Female
Job Level: Director and above Age: 35 - 50
Salary: 40.000.000 - 70.000.000 VND Deadline To Apply: 12/08/2019

  Dear Anh/Chị,

  H-TALENT SEARCH đang hỗ trợ tuyển dụng cho một khách hàng lớn trong lĩnh vực Xây dựng & Gia công Nội Thất tại TPHCM, vị trí :

  GIÁM ĐỐC HỢP ĐỒNG & THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH (XÂY DỰNG), chi tiết công việc như sau:

  1. THÔNG TIN CHUNG
  • Chức danh: Giám đốc Thương mại (Hợp đồng – QS)
  • Phòng ban: Hợp đồng;
  • Chức danh quản lý trực tiếp: Giám đốc điều hành.
  1. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC
  • Quản lý, điều hành, kiểm soát các hoạt động về hợp đồng và QS.
  1. MỐI QUAN HỆ TRONG CÔNG VIỆC
  • Cấp trên trực tiếp: Giám đốc điều hành;
  • Cấp dưới trực tiếp: Trưởng phòng Hợp đồng/ QS Manager
  • Các phòng ban liên quan: Tất cả các Phòng ban/ bộ phận liên quan đến hợp đồng, QS.
  1. TRÁCH NHIỆM
  • Chịu trách nhiệm cao nhất đối với tất cả các hoạt động được Giám đốc điêu hành giao;
  • Quản lý, kiểm tra, kiểm soát các công việc liên quan đến Hợp đồng;
  • Soát xét hợp đồng nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra;
  • Thương thảo, đàm phán hợp đồng với Chủ đầu tư, Thầu phụ, Nhà cung cấp, đối tác,…;
  • Đề xuất, tư vấn các điều khoản hợp đồng cho các phòng ban và GĐĐH;
  • Tư vấn cho Phòng Thi công về các điều khoản hợp đồng, các công việc thi công trong hợp đồng với CĐT hoặc với Thầu phụ, Nhà cung cấp;
  • Chiu trách nhiệm chính kiểm soát giá trị thanh toán, quyết toán của các gói thầu trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo việc thanh toán đúng với khối lượng thực hiện, đúng tiến độ và phù hợp với Hợp đồng đã ký.
  • Chiu trách nhiệm xác nhận giá trị thanh toán, quyết toán của các PO Thầu phụ trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo việc thanh toán đúng với khối lượng thực hiện và phù hợp với Hợp đồng hoặc PO đã ký;
  • Xây dựng kế hoạch lập hồ sơ chất lượng, khối lượng các công trình;
  • Triển khai tổ chức lập hồ sơ thanh quyết toán công trình với khách hàng;
  • Chủ trì, kiểm tra, kiểm soát chất lượng hồ sơ chất lượng, khối lượng các công trình, các hạng mục công trình. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác hồ sơ chất lượng, khối lượng;
  • Phối hợp với các phòng ban liên quan về hồ sơ chất lượng, khối lượng, thanh, quyết toán công trình;
  • Bảo vệ, giải trình với khách hàng năng về hồ sơ chất lượng, khối lượng;
  • Làm việc với tư vấn giám sát, Ban quản lý dự án về hồ sơ, chất lượng, khối lượng;
  • Kiểm soát khối lượng và giá trị công trình;
  • Kiểm soát khối lượng và giá trị thanh toán, quyết toán của các gói thầu trong quá trình triển khai công trình, đảm bảo việc thanh toán đúng với khối lượng thực hiện và phù hợp với Hợp đồng đã ký;
  • Kiểm soát khối lượng và giá trị phát sinh tăng giảm phù hợp với yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện công trình, dựa trên cơ sở chỉ thị văn bản, bản vẽ, thay đổi …… được duyệt.
  • Báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của GĐĐH;
  • Tham gia đầy đủ các cuộc họp theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của GĐĐH;
  • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của GĐĐH.
  1. QUYỀN HẠN
  • Chủ động làm việc với các chủ đầu tư liên quan đến các công việc được GĐĐH giao;
  • Bố trí sắp xếp nhân sự để thực hiện công việc được giao;
  • Đề xuất lên GĐĐH thay đổi quy chế, quy định, qui trình hoặc phương pháp làm việc nếu cảm thấy các quy trình đó đang bất cập trong hoạt động;
  • Đề xuất khen thưởng, kỷ luật nhân viên thuộc Phòng;
  • Đề xuất, phối hợp các Phòng ban để thực hiện công việc;
  • Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị, công cụ dụng cụ để thực hiện công việc;
  • Hưởng đầy đủ chế độ, chính sách, quy định của Cty.
  1. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHỨC DANH:
  • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng, ưu tiên hiểu biết luật liên quan đến ngành xây dựng;
  • Kiến thức chuyên ngành: Hiểu biết sâu về hợp đồng xây dựng;
  • Kinh nghiệm làm việc: Kinh nghiệm 5 năm trở lên thuộc ngành xây dựng;
  • Kỹ năng: Giao tiếp thuyết phục, trình bày lưu loát, nhận định và đánh giá tốt về con người, xử lý tốt mọi việc phát sinh liên quan đến công tác nhân sự;
  • Ngoại ngữ: Tiếng anh lưu loát;
  • Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng;
  • Tính cách cá nhân: Thân thiện, vui vẻ, trách nhiệm, cẩn thận, nhanh nhẹn;
  • Giới tính: Nam/Nữ.

  Thông tin liên lạc: Ms Hiền – 0917828883.

  Email nhận CV: hienvo@h-talentsearch.vn