GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (CEO)

Company: Cty Cổ phần Job Type: Full time
Company Type: Viet Nam Working Location: TP HCM
Job Code: 1880 Gender: Male/Female
Job Level: Director and above Age: 35 -50
Salary: >5k usd Deadline To Apply: 31/05/2020

  H-TALENT SEARCH đang tuyển Giám đốc điều hành (CEO/Tổng giám đốc), làm việc cho công ty lớn trong lĩnh vực phân phối hàng thời trang tại TPHCM, chị tiết như sau:

  YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
  1. Am hiểu về lĩnh vực Bán lẻ dạng chuỗi
  2.Tốt nghiệp từ đại học trở lên, chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing hoặc các ngành có liên quan
  3. Ít nhất 5 năm ở vị trí quản lý điều hành tại công ty bán lẻ ngành đồng hồ/thời trang/ hoặc mỹ phẩm dạng chuỗi.
  4. Kỹ năng hoạch định và triển khai chiến lược
  5. Cẩn thận, tỉ mỉ, chỉnh chu và khó tính
  6. Chịu được áp lực cao
  7. Nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao
  MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
  • Đây là vị trí điều hành nhằm thay mặt Hội Đồng Quản Trị trong việc quản lý toàn bộ hoạt động của công ty đạt hiệu quả và tạo ra lợi nhuận
  • Vào từng thời điểm có tham khảo ý kiến trước và được Hội Đồng Quản Trị phê chuẩn, Giám Đốc Điều hành sẽ thiết lập các chính sách, kế hoạch cho việc thực hiện việc điều hành và quản lý công ty hiệu quả.
   MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
  1. Hoạch định:
  • Phối hợp với Hội Đồng Quản Trị xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.
  • Điều hành các Phòng/Ban và hệ thống cửa hàng đồng hồ của Công ty để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.
  • Đưa ra quyết định, giải pháp và chiến lược, xây dựng hệ thống quy trình quy định cấp công ty và các bộ phận.
  2. Quản trị:
  • Xây dựng văn hóa Công Ty.
  • Kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các phòng ban khối cửa hàng, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và điều chỉnh kịp thời, có hiệu quả đối với các sai lệch xảy ra trong quá trình kinh doanh.
  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của HĐQT.
  3. Kinh doanh:
  • Xây dựng phương án, kế hoạch kinh doanh, chiến lược, chính sách bán hàng phù hợp với sự phát triển của Công ty trong từng giai đoạn;
  • Chịu trách nhiệm về doanh thu và hoạt động kinh doanh của hệ thống cửa hàng
  • Quản trị và đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh
  • Thường xuyên kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của hệ thống cửa hàng
  4. Marketing:
  • Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu marketing dài và ngắn hạn; đánh
   giá định kỳ các kênh marketing cho sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
  • Chỉ đạo công tác xây dựng, triển khai các kế hoạch marketing nhằm đẩy mạnh thương hiệu của Công ty trên thị trường
  5. Nhân sự:
  • Xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài và ngắn hạn; đào tạo nhân viên
  • Xây dựng cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của Công ty.
  6. Tài chính:
  • Định kỳ theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí.
  7. Báo cáo:
  • Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện hệ thống báo cáo đối với Giám đốc điều hành cho Chủ tịch theo quy định của công ty.
  Anh/Chị quan tâm vui lòng gửi CV sớm về email: hienvo@h-talentsearch.vn
  Cảm ơn