CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Company: Cty CP Job Type: Full time
Company Type: Viet Nam Working Location: TP HCM
Job Code: 1808 Gender: Male/Female
Job Level: Experience (non -manager) Age: N/A
Salary: 15- 18 mil vnd Deadline To Apply: 20/03/2020

  H-TALENT SEARCH đang tuyển CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH , chi tiết công việc như sau:

  Làm việc cho Cty hàng đầu trong lĩnh vực vận chuyển tại TPHCM.

  Mô tả công việc:

  • Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quy trình lập ngân sách, dự báo dòng tiền và các báo cáo quản trị. Lập báo cáo quản trị và phân tích tài chính.
  • Triển khai thực hiện quy trình lập kế hoạch và ngân sách hoạt động hàng năm từng phòng/ban; hướng dẫn và hỗ trợ Ban GĐ và các Trưởng bộ phận ngân sách; tham gia xây dựng, rà soát quy trình lập ngân sách theo chiến lược của phòng/ban và các mục tiêu, định hướng chung của Công ty.
  • Hợp nhất và rà soát ngân sách của Công ty.
  • Lập và rà soát ngân sách hàng tháng, hàng quý, giữa niên độ và hàng năm so với báo cáo thực tế.
  • Thực hiện báo cáo quản trị theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.
  • Lập các biểu mẫu, mẫu báo cáo phân tích tài chính.
  • Thực hiện những việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận theo yêu cầu.
  • Phân tích số liệu doanh thu để đưa ra các chính sách kinh doanh phù hợp.
  • Phân tích báo cáo tài chính.

  Yêu cầu:

  • Trình độ: Đại học chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.
  • Ưu tiên Chứng chỉ nghề CPA, ACCA hoặc CFA .
  • Kiến thức: Nắm và áp dụng tốt các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán, có khả năng phân tích dữ liệu tốt..
  • Kinh nghiệm: 02 năm làm việc với vị trí Chuyên viên Phân tích tài chính.
  • Tiếng Anh: thành thạo 04 kỹ năng (Tương đương Toeic 650)

  Thông tin liên lạc:

  Email: hienvo@h-talentsearch.vn

  Hotline: 0917828883