Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

1. Mục đích và phạm vi thu thập:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trang web h-talentsearch.vn bao gồm: email, điện thoại,, địa chỉ , những thông tin liên quan đến hồ sơ xin việc của ứng viên. Đây là các thông tin mà H-TalentSearch.vn cần ứng viên cung cấp bắt buộc khi tham gia ứng tuyển H-TalentSearch.vn,

Các Ứng Viên sẽ tự chịu trách nhiệm về những thông tin mà mình cung cấp trong hồ sơ xin việc của mình đã gửi  . Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho H-TalentSearch.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

H-TalentSearch.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

–  Cung cấp các dịch vụ đến ứng viên.

–  Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và H-TalentSearch.vn..

–  Liên lạc và giải quyết với ứng viên trong những trường hợp đặc biệt.

–  Không sử dụng thông tin cá nhân của ứng viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến công việc của H-TalentSearch.vn.

–  Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: H-TalentSearch.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của ứng viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên mong muốn hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của H-TalentSearch.vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Công Ty TNHH TM -DV GIA HÂN H & H

Địa chỉ: 91C/30 Ngô Chí Quốc – KP.2 – P.Bình Chiểu – Q.Thủ Đức – TP.HCM – Việt Nam

Điện thoại: 0916.888401

Fax:

Email: resumeungvien@h-talentsearch.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách  chỉnh sửa thông tin cá nhân rồi gửi mail tới có đính kèm nói rõ mục đích hoặc yêu cầu của mình cho H-TalentSearch.vn thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến H-TalentSearch. Khi tiếp nhận những phản hồi này, H-TalentSearch sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Địa chỉ Email liên hệ: resumeungvien@h-talentsearch.vn

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Thông tin cá nhân của thành viên trên H-TalentSearch sẽ được H-TalentSearch.vn  cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của H-TalentSearch.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, H-TalentSearch.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Ban quản lý H-TalentSearch.vn yêu cầu các cá nhân khi ứng tuyển phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý H-TalentSearch.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.