Filter by Human Resource & Admin/HCNS

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐỐI NỘI (FMCG0
Salary: 10 - 20 triệu gross
Location: TP HCM
TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (FMCG)
Salary: 15 - 20 million gross
Location: HCM
CHUYÊN VIÊN VĂN THƯ LƯU TRỮ
Salary: Thỏa thuận
Location: TP HCM
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ ( BĐS – XD)
Salary: Negotiation
Location: TP HCM
Secretary/Thư ký Ban Tổng giám đốc
Salary: Negotiate
Location: TP HCM
HR MANAGER
Salary: 2k-2.5k
Location: TP HCM
HR MANAGER (MANUFACTURING)
Salary: 1200 - 2000 usd
Location: Bình Dương
TP HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Salary: Thỏa thuận
Location: TP HCM
CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG (Bất Động Sản)
Salary: 15.000.000 - 20.000.000 VND
Location: TP HCM
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ ( BĐS )
Salary: 30 - 50 triệu vnd
Location: TP HCM
THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (Real Estate)
Salary: 18.000.000 - 22.000.000 VND
Location: TP HCM
SECRETARY TO DIRECTOR (Real Estate )
Salary: 17.000.000 - 19.000.000 VND
Location: HCMC
GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (BĐS)
Salary: THỎA THUẬN
Location: TPHCM
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN DỤNG
Salary: Thỏa thuận
Location: TP.HCM
C&B MANAGER
Salary: 1.500 USD
Location: Đồng Nai
C & B MANAGER (E-Commerce)
Salary: 40.000.000 - 50.000.000 VND
Location: TP HCM
C & B MANAGER
Salary: 40,000,000 VND
Location: TP HCM