Filter by Architect Design/Kiến trúc Thiết kế/Qui hoạch Thiết kế

ARCHITECT DIRECTOR
Salary: 80 -140 mil vnd
Location: TP HCM
BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE (PROJECT MANAGEMENT)
Salary: 20-35 mil vnd gross
Location: QUẢNG NINH
SENIOR ARCHITECT
Salary: Negotiate, from 28 million gross
Location: Ho Chi Minh City
BIM LEADER
Salary: Negotiate
Location: TP HCM
Al-Form Design Engineer
Salary: 15-30 mil vnd
Location: DONG NAI
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CFO XÂY DỰNG )
Salary: Thỏa Thuận
Location: TPHCM
HR MANAGER
Salary: 2k-2.5k
Location: TP HCM
TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT DỊCH VỤ
Salary: 30 - 50 million gross
Location: Phú Quốc
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER (Finishing/fit-Out Works)
Salary: From 2,000 usd
Location: TP HCM
SharePoint Developer (IT)
Salary: ~1500
Location: TP HCM
KỸ SƯ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
Salary: Từ 15 đến 20 triệu
Location: Ninh Thuận
BIM Team Leader (Real Estate )
Salary: 15.000.000 - 23.000.000 VNĐ
Location: TP HCM
SENIOR PROJECT EXECUTIVE – PARK MANAGERMENT (REAL ESTATE )
Salary: 22.000.000 - 25.000.000 vnd
Location: TPHCM
SITE SUPERVISOR – PARK MANAGERMENT DEPARTMENT (REAL ESTATE)
Salary: 10.000.000 - 18.000.000 vnd
Location: TPHCM
SENIOR SITE SUPERVISOR – PARK MANAGERMENT DEPARTMENT (REAL ESTATE)
Salary: 20.000.000 - 22.000.000 vnd
Location: TPHCM
PROJECT MANAGER – DESIGN & PLANNING MANAGEMENT ARCHITECT
Salary: 2,000 usd - 3,000 usd
Location: TP HCM
TOWNSHIP MANAGER (REAL ESTATE)
Salary: 50 - 60 million
Location: HCMC
FACTORY DIRECTOR
Salary: 2,200 - 4,300 usd
Location: TP HCM
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
Salary: 40.000.000 - 60.000.000 VND
Location: TP HCM
GIÁM ĐỐC CẢNH QUAN – CÂY XANH ( BĐS – XD )
Salary: 35.000.000 - 50.000.000 VND
Location: TPHCM
KIẾN TRÚC SƯ CHỦ TRÌ
Salary: Open
Location: TPHCM
SENIOR TECHNIQUE DESIGN ENGINEER
Salary: 30,000,000 - 40,000,000 VND
Location: TP HCM
PROJECT MANAGER – LANDSCAPING
Salary: 2,000 usd - 3,000 usd
Location: TP HCM
PROJECT DEVELOPMENT DIRECTOR
Salary: Negotiate
Location: TP HCM & HẢI PHÒNG
TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP (BĐS)
Salary: 25,000,000 - 40,000,000 VND
Location: TP HCM
PROJECT MANAGER – Interior Design
Salary: 1,000usd - 1,500usd
Location: TP HCM
PHÓ GIÁM ĐỐC KHỐI QUẢN LÝ THIẾT KẾ
Salary: 3,000USD - 4,000USD
Location: TP HCM