Filter by Industrial park/Khu công nghiệp

SALES MANAGER (Expat/Vietnamese)
Salary: 2.500 -3.500 usd
Location: QUẢNG NINH
BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE (PROJECT MANAGEMENT)
Salary: 20-35 mil vnd gross
Location: QUẢNG NINH
WATER & ENVIRONMENT MANAGER
Salary: 1.000 -1.500 usd/Negotiate
Location: DONG NAI
GIÁM ĐỐC KHU CÔNG NGHIỆP
Salary: Thương lượng
Location: TP HCM
TRƯỞNG BỘ PHẬN MÔI TRƯỜNG
Salary: 20 - 30 triệu VND
Location: TPHCM
SENIOR PROJECT EXECUTIVE – PARK MANAGERMENT (REAL ESTATE )
Salary: 22.000.000 - 25.000.000 vnd
Location: TPHCM
SITE SUPERVISOR – PARK MANAGERMENT DEPARTMENT (REAL ESTATE)
Salary: 10.000.000 - 18.000.000 vnd
Location: TPHCM
FACTORY DIRECTOR
Salary: 2,200 - 4,300 usd
Location: TP HCM
TRƯỞNG BỘ PHẬN BẢO TRÌ XÂY DỰNG & CƠ ĐIỆN
Salary: 25tr - 40tr VND
Location: TPHCM