Filter by Investment/Finance

INVESTOR RELATION DIRECTOR (IR DIRECTOR)
Salary: Negotiation
Location: TP HCM
GIÁM ĐỐC CHIẾN LƯỢC
Salary: Thương lượng
Location: TP HCM
Head of Accounting (Real Estate)
Salary: Negotiate
Location: TP HCM
CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
Salary: 15- 18 mil vnd
Location: TP HCM
CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH (Bất Động Sản)
Salary: Thỏa thuận
Location: TPHCM
COMMUNICATION MANAGER (INVESTMENT)
Salary: From 1000 USD
Location: TP HCM
HEAD OF INVESTMENT ( REAL ESTATE )
Salary: 4.000 - 6.000 (USD )
Location: TPHCM
CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH & CÔNG NỢ (BĐS)
Salary: 50.000.000 - 60.000.000 VND
Location: TP HCM
CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH ( BẤT ĐỘNG SẢN )
Salary: 20.000.000
Location: TP HCM