Filter by Fashion/Lifestype

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (CEO)
Salary: >5k usd
Location: TP HCM
CHIEF OPERATION OFFICER
Salary: 5000 USD
Location: HCM City
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (CEO)
Salary: THỎA THUẬN
Location: TPHCM
GIÁM ĐỐC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Salary: 40.000.000 - 60.000.000 VND
Location: TPHCM
VISUAL MERCHADISING MANAGER
Salary: 30.000.000 - 50.000.000 VND
Location: TPHCM
GIÁM ĐỐC KINH DOANH THỜI TRANG
Salary: Thỏa thuận - dưới 100 triệu
Location: TP HCM
E-COMMERCE MANAGER/TEAM LEADER (Fashion)
Salary: 25.000.000 - 35.000.000 + KPIs doanh thu
Location: TP HCM
SALE DIRECTOR (LĨNH VỰC THỜI TRANG )
Salary: THỎA THUẬN
Location: TPHCM
SHOES CARE CENTER MANAGER
Salary: 25.000 - 30.000 VND
Location: TPHCM
ECOMMERCE DIRECTOR
Salary: 60.000.000 - 80.000.000 VND
Location: TPHCM
BRAND MANAGER
Salary: 50.000.000 - 60.000.000 VND
Location: TPHCM
GIÁM ĐỐC KINH DOANH THỜI TRANG
Salary: Thỏa thuận - dưới 100 tr
Location: TP HCM
SOCIAL MEDIA COMMUNICATION LEADER
Salary: 15,000,000 - 20,000,000 VND
Location: TPHCM
DIGITAL MARKETING LEADER
Salary: 15,000,000 - 20,000,000 VND
Location: TPHCM
Cửa hàng Trưởng (Store Manager)
Salary: 8,000,000 - 10,000,000 VND
Location: TPHCM
CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÁT TRIỂN MẶT BẰNG
Salary: 25,000,000 - 35,000,000 VND
Location: TP HCM
SALES ONLINE MANAGER (RETAIL, FASHION)
Salary: 50,000,000 - 60,000,000 VND
Location: TP HCM
MARKETING DIRECTOR (FASHION)
Salary: 70,000,000 - 80,000,000 VND
Location: TP HCM
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER (Fashion)
Salary: 40,000,000 - 50,000,000 VND
Location: TP HCM
MERCHANDISE LEADER (RETAIL FASHION)
Salary: 20,000,000 - 25,000,000 VND
Location: TP HCM
MARKETING MANAGER (RETAIL FASHION)
Salary: 20,000,000 - 25,000,000 VND
Location: TP HCM
BRAND MANAGER (RETAIL FASHION)
Salary: 2,500 USD - 3,000 USD
Location: TP HCM
GROUP BRAND MANAGER
Salary: 60,000,000 - 80,000,000 VND
Location: TP HCM
RETAIL OPERATION DIRECTOR
Salary: 80,000,000 - 100,000,000 VND
Location: TP HCM