Filter by Executive Management

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHI NHÁNH (Ô TÔ TẢI)
Salary: 30 -40 Triệu VND
Location: TP HCM
GIÁM ĐỐC KHU CÔNG NGHIỆP
Salary: Thương lượng
Location: TP HCM
RETAIL OPERATION DIRECTOR (RETAIL )
Salary: 100 - 200 triệu VND
Location: TPHCM
BRAND MANAGER (FMCG )
Salary: 30.000.000 - 40.000.000 vnd
Location: TPHCM
TRƯỞNG CHI NHÁNH (BRANCH MANAGER)
Salary: 30,000,000 - 40,000,000 VND +
Location: TPHCM , Hà Nội
GIÁM SÁT BÁN HÀNG (FMCG )
Salary: 13.000.000 - 15.000.000 VND
Location: TPHCM
SALE DIRECTOR (LĨNH VỰC THỜI TRANG )
Salary: THỎA THUẬN
Location: TPHCM
DEPUTY MARKETING DIRECTOR
Salary: 40.000.000 - 60.000.000 VND
Location: TPHCM
RETAIL OPERATION DIRECTOR
Salary: 80,000,000 - 100,000,000 VND
Location: TP HCM