NEW JOBView All

Technical Dynamic
Salary: Negotiation
Location: TP HCM
Senior SharePoint (IT)
Salary: Negotiation
Location: TP HCM
Data Engineer (IT)
Salary: 2,000~ 4,000 usd
Location: TP HCM
SharePoint Developer (IT)
Salary: ~1500
Location: TP HCM
Tester (Manual/Automation) (IT)
Salary: ~1000
Location: TP HCM
FGA.DTI Dell Data Engineer Dev3+ (IT)
Salary: Negotiation
Location: TP HCM
Security Engineer (IT)
Salary: Negotiation
Location: TP HCM
Bridge Software Engineer (onsite China) (IT)
Salary: ~2000
Location: TP HCM
Front End Developer (IT)
Salary: ~ 2000$
Location: TP HCM
CUSTOMER ENGAGEMENT MANAGER ( IT)
Salary: From 3000 USD to 5000USD
Location: HCM
ACCOUNT MANAGER (IT)
Salary: From 30 - 60 million
Location: HCMC / Hanoi
GIÁM ĐỐC MARKETING (THẨM MỸ)
Salary: 2,000 - 3,000 usd
Location: TP HCM
GIÁM ĐỐC KINH DOANH (THẨM MỸ)
Salary: 2,000 - 3,000 usd
Location: TP HCM
GIÁM ĐỐC KHU CÔNG NGHIỆP
Salary: Thương lượng
Location: TP HCM
KỸ SƯ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
Salary: Từ 15 đến 20 triệu
Location: Ninh Thuận
SALE SUPERVISOR (IT)
Salary: 30 - 40 million
Location: TP HCM; Hà Nội
CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ ( XÂY DỰNG – BĐS)
Salary: 20 triệu
Location: TP HCM
TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP (BĐS)
Salary: Thương lượng
Location: TP HCM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – QUẢN LÝ TÀI SẢN
Salary: 60 - 100 million gross
Location: Phú Quốc
GIÁM ĐỐC THƯƠNG MẠI (HỢP ĐỒNG & QS)
Salary: 40.000.000 - 70.000.000 VND
Location: TP HCM
HEAD OF INVESTMENT ( REAL ESTATE )
Salary: 4.000 - 6.000 (USD )
Location: TPHCM
CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH & CÔNG NỢ (BĐS)
Salary: 50.000.000 - 60.000.000 VND
Location: TP HCM
CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH ( BẤT ĐỘNG SẢN )
Salary: 20.000.000
Location: TP HCM
CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG (Bất Động Sản)
Salary: 15.000.000 - 20.000.000 VND
Location: TP HCM
CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP (BĐS )
Salary: 20 - 25 triệu VND
Location: TPHCM
SUPPLY CHAIN DIRECTOR (Retail)
Salary: 100 - 200 mil VND
Location: TP HCM
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ ( BĐS )
Salary: 30 - 50 triệu vnd
Location: TP HCM
MARKETING MANAGER (RETAIL )
Salary: 80.000.000 VND
Location: TPHCM
DEPUTY DIRECTOR, TRAINING CENTER (RETAIL )
Salary: 80.000.000 VND
Location: TPHCM
RETAIL OPERATION DIRECTOR (RETAIL )
Salary: 100 - 200 triệu VND
Location: TPHCM

OUR CLIENTS