NEW JOBView All

GRAPHIC DESIGNER (REAL ESTATE)
Salary: 800USD
Location: TPHCM
SALES MANAGER (REAL ESTATE)
Salary: 1,500USD - 1,700USD
Location: TP HCM
PHÓ GIÁM ĐỐC KHỐI QUẢN LÝ THIẾT KẾ
Salary: 3,000USD - 4,000USD
Location: TP HCM
NHÂN VIÊN KINH DOANH QUỐC TẾ
Salary: 15,000,000 - 20,000,000 VND
Location: TP HCM
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT (Sinh viên mới tốt nghiệp)
Salary: 7,000,000 - 15,000,000 VND
Location: Tây Ninh
GROUP BRAND MANAGER
Salary: 60,000,000 - 80,000,000 VND
Location: TP HCM
RETAIL OPERATION DIRECTOR
Salary: 80,000,000 - 100,000,000 VND
Location: TP HCM

OUR CLIENTS