Filter by TPHCM

GIÁM ĐỐC KHU CÔNG NGHIỆP
Salary: Thương lượng
Location: TP HCM
PROJECT MANAGER – DESIGN & PLANNING MANAGEMENT ARCHITECT
Salary: 2,000 usd - 3,000 usd
Location: TP HCM
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU ĐÔ THỊ
Salary: Negosiate
Location: TP HCM
QA CS Specialist (Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ CSKH)
Salary: 15,000,000 - 18,000,000 VND
Location: TPHCM
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING
Salary: 12.000.0000 - 15.000.000 VND
Location: TP HCM
C & B MANAGER (E-Commerce)
Salary: 40.000.000 - 50.000.000 VND
Location: TP HCM
OPERATIONS MANAGER
Salary: 40.000.000 - 60.000.000 VND
Location: TP HCM
HOTEL MANAGER
Salary: 20.000.000 - 30.000.000 VND
Location: TP HCM
GIÁM ĐỐC ĐỐI NGOẠI (BẤT ĐỘNG SẢN)
Salary: 5,000 - 10,000 USD
Location: TP HCM
NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG
Salary: 8.500.000 - 9.500.000 VND
Location: TP HCM
KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Salary: 15,000,000 - 18,000,000 VND
Location: TP HCM
PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Salary: 18.000.000 - 20.000.000 VND
Location: TP HCM
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING
Salary: 10.000.000 - 12.000.000 VND
Location: TP HCM
RESEARCH DIRECTOR (REAL ESTATE)
Salary: 70.000.000 - 100.000.000 VND
Location: TP HCM
GIÁM ĐỐC KINH DOANH THỜI TRANG
Salary: Thỏa thuận - dưới 100 tr
Location: TP HCM
KẾ TOÁN TỔNG HỢP (BẤT ĐỘNG SẢN)
Salary: 18,000,000 - 25,000,000 VND
Location: TP HCM
KẾ TOÁN TRƯỞNG (BẤT ĐỘNG SẢN)
Salary: 30,000,000 - 40,000,000 VND
Location: TP HCM
CUSTOMER SERVICE MANAGER (Social care)
Salary: 20,000,000 - 25,000,000 VND
Location: TP HCM
Customer Service Manager (Training & QA)
Salary: 30,000,000 - 35,000,000 VND
Location: TP HCM
TQA Supervisor Giám sát Đào tạo & Quản lý Chất lượng Dịch vụ
Salary: 15,000,000 - 18,000,000 VND
Location: TP HCM
Claim & Complaint Supervisor Giám sát xử lý khiếu nại
Salary: 15,000,000 - 18,000,000 VND
Location: TP HCM
SENIOR TECHNIQUE DESIGN ENGINEER
Salary: 30,000,000 - 40,000,000 VND
Location: TP HCM
PROJECT MANAGER – LANDSCAPING
Salary: 2,000 usd - 3,000 usd
Location: TP HCM
CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN (Bất Động Sản)
Salary: 20,000,000 - 28,000,000 VND
Location: TP HCM
Cửa hàng Trưởng (Store Manager)
Salary: 8,000,000 - 10,000,000 VND
Location: TPHCM
CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÁT TRIỂN MẶT BẰNG
Salary: 25,000,000 - 35,000,000 VND
Location: TP HCM
KIẾN TRÚC SƯ QLDA & PTSP
Salary: 25,000,000 - 30,000,000 VND
Location: TP HCM
GIÁM SÁT CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Salary: 15,000,000 - 18,000,000 VND
Location: TP HCM