LIỆT KÊ CÁC NGUỒN ỨNG VIÊN TRONG MASS RECRUITMENT

LIỆT KÊ CÁC NGUỒN ỨNG VIÊN TRONG MASS RECRUITMENT

Làm thế nào khi bạn phải tuyển dụng hàng trăm nhân sự, phù hợp theo các tiêu chí chỉ trong vòng 3 tuần? Nhiều vị trí cần có người để kịp bắt đầu hoạt động kinh doanh, cuộc đua với thời gian trong những đợt tuyển dụng hàng loạt như thế luôn là một thử thách đối với mọi nhà tuyển dụng và chuyên viên nhân sự. Hãy lên kế hoạch cho:

  1. Nhân sự chuẩn bị thực hiện dự án
  2. Nguồn ứng viên
  3. Chi phí
  4. Qui trình thực hiện

H-TalentSearch liệt kê một số nguồn sau áp dụng trong Mass Recruitment:

1. Các website việc làm & mạng xã hội: nguồn này doanh nghiệp phải trả tiền trước, tiết kiệm được chi phí nhưng cần phải có Nhân sự triển khai công việc.

2. Các Trường & các Trung tâm đào tạo: Phải có mối quan hệ với các Trường và cần phải có Nhân sự triển khai công việc.

3. Trung tâm giới thiệu việc làm. Chi phí ít hơn các trang mạng việc làm & Headhunt nhưng mức độ có ứng viên phù hợp không cao, tùy vị trí.

4. Ngày hội việc làm: không kịp lúc với thời gian diễn ra dự án tuyển dụng, nếu tự tổ chức thì chi phí cao và có nhân sự có kinh nghiệm tổ chức hoặc phải thông qua một đơn vị chuyên môn tổ chức.

5. Câu lạc bộ/ hiệp hội chuyên nghành: Có mối quan hệ, tốn thời gian nhưng lượng ứng viên không chắc chắn có nhiều.

6. Các công ty dịch vụ tuyển dụng (Headhunt): nguồn này được xem là nguồn hỗ trợ nhanh nhất, ít tốn thời gian cho doanh nghiệp, và chi phí chỉ được thanh toán khi có người phù hợp, chắc chắn và được bảo hành ứng viên.

Theo các Anh Chị còn các nguồn nào khác không ạ?