Trưởng/Phó phòng Thiết kế kết cấu

Company: Tư vấn xây dựng Job Type: Tư vấn Thiết kế Kết cấu
Company Type: Quốc tế Working Location: TPHCM
Job Code: 416 Gender: Male
Job Level: Manager Age: 35 - 45
Salary: 30.000.000 - 40.000.000 Deadline To Apply: 25/12/2018

  Kính gởi các Anh Chị ứng viên,

  H-TalentSearch đang hỗ trợ tuyển dụng cho một khách hàng hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng hàng đầu tại Việt Nam.

  Mô tả công việc

  1. LẬP CHIẾN LƯỢC – MỤC TIÊU

  1.1. Đề ra chiến lược, mục tiêu của phòng phù hợp với chiến lược, mục tiêu của công ty (xây dựng MBO cho phòng).

  1.2. Điều chỉnh chiến lược, mục tiêu của phòng cho phù hợp khi chiến lược, mục tiêu của công ty thay đổi.

  1.3. Phân bổ và giao mục tiêu công việc của phòng cho các thành viên trong bộ phận nhằm đảm bảo đat được mục tiêu phòng.

  1.4. Lập kế hoạch hành động để đạt được MBO đã đề ra.

  Xác định và tham mưu kịp thời cho Ban Giám Đốc về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực thiết kế (công nghệ, luật, quy định ngành, những vấn đề tồn tại trong công ty…).

  1. QUẢN LÝ NHÂN SỰ – TÀI CHÍNH

  2.1. Phối hợp với phòng Nhân sự hoạch định nguồn nhân lực phòng và xác định định biên nhân sự về số lượng và chất lượng phù hợp.

  2.2. Phỏng vấn, tuyển dụng và hướng dẫn nhân viên mới làm việc.

  2.3. Hướng dẫn và đưa ra định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên.

  2.4. Thiết lập mục tiêu làm việc, giám sát và đánh giá việc thực hiện công việc của nhân viên.

  2.5. Hướng dẫn nhân viên trong việc đánh giá, phân tích và chuẩn bị các báo cáo công việc.

  2.6. Chịu trách nhiệm về lịch làm việc của nhân viên gồm: Phân công/bố trí công việc, đào tạo nhân viên, nghỉ lễ/phép của nhân viên, giờ nghỉ, bố trí thời gian làm thêm giờ, luân chuyển nhân viên.

  2.7. Giúp đỡ nhân viên giải quyết các vấn đề phức tạp hay các vấn đề ngoài quy định, chính sách.

  2.8. Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý nguồn nhân lực.

  2.9. Lập định mức ngân sách phòng và theo dõi, điều chỉnh ngân sách của phòng tương ứng với định mức đã lập.

  2.10. Kiểm soát chi phí của phòng, lập kế hoạch chi hàng tháng cho phòng.

  Đánh giá KQCV và đánh giá năng lực nhân viên trong phòng theo thời gian quy định.

  1. TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC THIẾT KẾ – QUẢN LÝ

  3.1. Tham gia cùng MPD kinh doanh

  3.2. Tham gia quản lý khách hàng then chốt theo danh sách được giao

  3.3. Xác nhận khối lượng sản xuất của phòng dựa vào số liệu báo cáo từ MPD theo tháng/quý/năm

  3.4. Kiểm tra thông tin thiết kế đầu vào.

  3.5. Lập tiến độ và phân công công việc cho các nhân viên trong phòng (có thể ủy quyền cho Chủ trì ) đảm bảo hiệu quả sản xuất.

  3.6. Giám sát việc thực hiện thiết kế và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thiết kế.

  3.7. Kiểm tra chất lượng bản vẽ thiết kế theo quy định.

  Phân công nhân sự đi họp dự án với chủ đầu tư.

  Yêu cầu công việc

  – Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa TP.HCM/ Bách Khoa Đà Nẵng / ĐH Kiến trúc TP.HCM chuyên ngành xây dựng, am hiểu các quy chuẩn và tiêu chuẩn về thiết kế.

  – Hiểu được các nguyên lý thiết kế.

  – Yêu cầu có ít nhất 7 năm kinh nghiệm tham gia thiết kế.

  – Ưu tiên ứng viên sử dụng được  phần mềm Revit.

  – Có chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu

  – Có kinh nghiệm làm trưởng phòng/quản lý.

  – Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, giao tiếp phục vụ công việc.

  Phúc lợi

  – Lương tháng 13, thưởng cuối năm

  – BHYT, BHXH theo quy định nhà nước

  – Cơm trưa tại công ty