SENIOR SITE SUPERVISOR – PARK MANAGERMENT DEPARTMENT (REAL ESTATE)

Company: REAL ESTATE Job Type:
Company Type: Chủ Đầu Tư Dự Án Bất Động Sản và Xây Dựng Working Location: TPHCM
Job Code: 1362 Gender: Male
Job Level: New Graduated Age: 30 - 50
Salary: 20.000.000 - 22.000.000 vnd Deadline To Apply: 28/05/2019

  Dear Value Candidates, H-TalentSearch is recruiting for a client  is a big owner of real estate in HCM City Due to business development needs, they are looking for a

  Site Supervisor – Park Management Department

  Purpose of Job / Job Summary: Mục đích công việc/ Tóm tắt công việc:

  Responsible for proper supervision of landscape works and maintenance works. Monitoring, recording the landscape activities within the area assigned and ensure compliance with the specification requirement quality and timeline. Chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ cảnh quan và công việc bảo dưỡng. Giám sát, theo dõi, báo cáo mọi người hoạt động cảnh quan trong phạm vi khu vực được phân công, đảm bảo tuân thủ theo tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và thời gian.

  Authorities / Discretions / Delegations: Quyền hạn/ Lựa chọn/ Phân công công việc

  Finance/ Tài chính N/A
  Recruitment/ Tuyển dụng N/A

  Administrative/ Hành chánh N/A

  Delegation of Work/ Phân công công việc N/A

  Key Responsibilities / Duties: Trách nhiệm/ Nhiệm vụ chính  

  1. To carry out and coordinate the routine works schedule (E.g. planting, transplanting tree, shrubs, turfing, supervision, maintenance of sotfscape, record keeping and quality control)

  Tiến hành thực hiện các công việc định kỳ theo kế hoạch (Trồng cây, dịch chuyển cây, cây bụi, cổ, giám sát bảo dưỡng mảng xanh, lưu giữ các theo dõi và giám sát chất lượng công việc).

  2. To monitor the landscape contractor work progress and quality control.

  Giám sát nhà thầu thực hiện công việc đúng theo tiến độ và chất lượng yêu cầu.

  3. To verify the daily report or RFI to the superior for submission to the manager.

  Kiểm tra / xác nhận các báo cáo ngày hoặc các phiếu yêu cầu kinh nghiệm thu công việc cho mọi người lên cấp trên để nộp cho Quản lý.

  4. To report issues related to site problem and discuss with the superior for rectification.

  Báo cáo lại cấp trên mọi vấn đề phát sinh ngoài công trình để có hướng điều chỉnh kịp thời.

  5. To collect and keep record of all date to the work carried out.

  Lưu giữ hồ sơ công việc hằng ngày.

  6. To comply and adhere to all matters pertaining to quality, safety, health, environment related to the job scope ISO 9001 in work place as required by the company.

  Tuân thủ nghiêm các vấn đề liên quan đến chất lượng, an toàn lao động, sức khỏe, môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001 trong phạm vi nơi làm việc theo yêu cầu của công ty.

  7. To liaise with the various site engineers/supervisors working in the areas on issues with the aim of achieving timely completion.

  Kết hợp các kỹ sư/giám sát khác để giải quyết vấn đề phát sinh ngoài công trình để hoàn thành mục tiêu chung.

  8. The monitor all defects rectification work in maintenance period

  Theo dõi công tác sửa chữa các hư hỏng trong thời gian bảo hành.

  9. Any other duties that may be assigned time to time by the Management.

  Các nhiệm vụ khác được Quản lý phân công tùy thời điểm

  Person Specifications
  Qualifications : Degree in agriculture and forestry or relevant.

  Bằng cấp : Bằng Kỹ sư nông lâm nghiệp hoặc bằng cấp có liên quan.

  Experience : Minimum 05 years working experience. Kinh nghiệm :

  Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc.

  Specific skills / abilities : Good communication and supervisory

  skills. Kỹ năng Able communicate with all levels,

  assertive and initiative. : Giỏi về giao tiếp và kỹ năng quan sát. Có thể giao tiếp với mọi cấp bậc, quyết đoán và chủ động.

  Personal qualities : Able to carry out the work

  independently. Phẩm chất : Có khả năng thực hiện công việc độc lập.

  Your resume kindly send to: thanhle@h-talentsearch.vn Ms.Thanh  Hotline: 0946339130.