PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Company: Bất động sản/ Xây dựng Job Type: full time
Company Type: Vietnam Working Location: Cao Bằng
Job Code: 1625 Gender: Male
Job Level: Director and above Age: 35-50
Salary: Từ 60 triệu trở lên Deadline To Apply: 11/10/2019

  Thân gửi các Anh / Chị ứng viên :

  H-Talentsearch đang hỗ trợ tuyển dụng vị trí PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực Bất động sản, Xây dựng, Nhà hàng, Khách sạn, chi tiết công việc như sau:

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  1. Hoạch định:

  –          Phối hợp với Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu dài hạn.

  –          Điều hành các Phòng/Ban Công ty để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.

  1. Quản trị:

  –          Giám sát hoạt động hàng ngày của Công ty và đưa ra quyết định kịp thời, đúng đắn trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm được giao.

  –          Đề xuất đúng đắn những giải pháp, chiến lược cho Tổng Giám Đốc, Chủ tịch HĐQT; xây dựng hệ thống quy trình quy định khung cho công ty và các bộ phận.

  –          Đảm bảo hệ thống quản trị được cập nhật và hoạt động hiệu quả.

  1. Đối ngoại:

  –          Báo cáo kịp thời, đề xuất lên Tổng Giám Đốc hướng giải quyết các sự vụ liên quan đến công tác đối ngoại, đặc biệt là các công việc liên quan đến quản lý nhà nước.

  –          Khi được Tổng Giám đốc ủy quyền, đại diện cho Ban lãnh đạo Công ty trong các vấn đề và làm việc với các cơ quan ban ngành hoặc bất cứ cá nhân nào có liên quan đến quản lý nhà nước.

  –          Làm việc với các nhà cung cấp và đảm bảo rằng các dịch vụ/các sản phẩm được thực hiện với đúng yêu cầu quy trình mua hàng của công ty.

  1. Marketing:

  –          Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu marketing dài và ngắn hạn; đánh giá định kỳ các kênh marketing cho sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

  –          Chỉ đạo công tác xây dựng, triển khai các kế hoạch marketing nhằm đẩy mạnh thương hiệu của Công ty trên thị trường

  –          Định kỳ đánh giá và điều chỉnh kế hoạch, hoạt động marketing.

  1. Kinh doanh:

  –          Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác kinh doanh

  –          Đánh giá và theo dõi hiệu quả hoạt động kinh doanh.

  1. Nhân sự

  –          Xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài và ngắn hạn; trực tiếp tham gia tuyển dụng nhân sự cấp cao cho công ty.

  –          Đề xuất cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của Công ty từng giai đoạn, kiểm soát ngân sách nhân sự.

  1. Tài chính:

  –          Xây dựng ngân sách, định mức chi phí.

  –          Định kỳ theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí.

  1. Kiểm soát:

  –          Xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động cho Công ty.

  –          Xây dựng bộ máy và tổ chức hệ thống kiểm soát đã được phê duyệt.

  1. Báo cáo:

  –          Xây dựng hệ thống báo cáo nội bộ của các phòng ban lên cho Phó Tổng Giám đốc.

  –          Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện hệ thống báo cáo của Phó Tổng Giám đốc cho Tổng Giám Đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty.

  QUYỀN HẠN

  –          Tài chính:

  •  Được duyệt chi trong phạm vi hạn mức đã được Tổng Giám Đốc phân cấp hoặc các sự vụ đã được Tổng Giám Đốc duyệt chủ trương có ghi rõ mức kinh phí.
  •  Giám sát các khoản thu, chi, đảm bảo tuân thủ chế độ và các quy định của Công ty

  –          Nhân sự:

  •  Tuyển dụng trong phạm vi định biên và ngân sách đã được Tổng Giám đốc duyệt.
  •  Sắp xếp, phân công nhiệm vụ, điều động, quản lý và đánh giá khả năng làm việc của các nhân sự từ quản lý cấp 3 trở xuống (dưới cấp Trưởng phòng) trong công ty.
  •  Xử lý kỷ luật (trừ sa thải) tất cả các vị trí từ cấp Trưởng phòng trở xuống.

  CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC

  –          Hoàn thành công việc theo đúng thời hạn qui định (pháp luật yêu cầu hoặc Công ty quy định)

  –          Đảm bảo tính chính xác của số liệu báo cáo, phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác quản trị.

  YÊU CẦU NĂNG LỰC

  TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN VÀ KIẾN THỨC

  –     Tốt nghiệp Đại học chính quy các ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, kinh tế xây dựng. Ưu tiên có bằng Thạc sĩ trở lên.

  –     Am hiểu hệ thống văn bản pháp luật: Luật Kinh tế, Luật kinh doanh bất động sản…

  –     Có tầm nhìn chiến lược, có kỹ năng hoạch định chiến lược.

  –     Tiếng Anh lưu loát là một lợi thế.

  KỸ NĂNG

  1. Định hướng phát triển
  2. Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp
  3. Phát triển nhân lực
  4. Quản lý chất lượng
  5. Quản lý chi phí (Quản lý chi tiêu)
  6. Quản lý chuỗi cung cấp
  7. Quản lý dự án
  8. Quản lý hồ sơ
  9. Quản lý mâu thuẫn
  10. Quản lý quan hệ khách hàng
  11. Quản lý rủi ro (Quản lý khủng hoảng)
  12. Quản lý tài nguyên
  13. Quản lý thay đổi
  14. Quản lý truyền thông
  15. Quản lý tuân thủ
  16. Quản lý vấn đề
  17. Quản lý vận hành (Quản lý hoạt động)
  18. Tổ chức công việc
  19. Thiết kế giải pháp
  20. Thiết kế quy trình (Quản lý quy trình)
  21. Xây dựng chính sách

  KINH NGHIỆM

  • Ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm quản lý. Ít nhất 3 năm làm vị trí tương đương.

  YÊU CẦU KHÁC

  • Tuổi: từ 35 – 50.
  • Tính cách trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
  • Cẩn thận, chính xác, chín chắn và điềm đạm.

  Ứng viên quan tâm và muốn biết thêm chi tiết vui lòng gởi CV về: thanhle@h-talentsearch.vn

  Hotline: 0946339130 – gặp Ms. Thanh