PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – QUẢN LÝ TÀI SẢN

Company: Tập đoàn BĐS - KHÁCH SẠN Job Type: Full - time
Company Type: Viet Nam Working Location: Phú Quốc
Job Code: 1487 Gender: Male
Job Level: Director and above Age: 40 - 55
Salary: 60 - 100 million gross Deadline To Apply: 16/08/2019

  H-Talent Search đang hỗ trợ tuyển dụng cho một doanh nghiệp lớn, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực BẤT ĐỘNG SẢN  – KHÁCH SẠN.
  Vì nhu cầu phát triển kinh doanh công ty đang cần tuyển vị trí: Phó Tổng Giám Đốc – Quản Lý Tài Sản.

  PHẠM VI CÔNG VIỆC:

  1. Đại diện chủ đầu tư quản lý và vận hành các hạng mục tài sản tại Phú Quốc.
  2. Đại diện pháp lý cho chủ đầu tư tại 1 số đơn vị thành viên khi có yêu cầu.
  3. Các bộ phận trực thuộc:

  – Phòng kỹ thuật bảo trì, Bộ phận an ninh, Đội cây xanh cảnh quan – môi trường

  – Ký túc xá nhân viên

  – Nhà giặt, Trạm xử lý nước thải, Trạm biến thế.

  – Các tài sản khác mà Chủ đầu tư tự vận hành.

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  1. Về nhiệm vụ tham mưu

  – Tham mưu lựa chọn phương án tổ chức điều hành các bộ phận trực thuộc.

  – Tham mưu các vấn đề trong lĩnh vực quản lý vận hành tài sản, tổ chức nhân sự trong phạm vi công việc được giao.

  – Tham mưu về việc thiết lập hệ thống kế hoạch, mục tiêu công việc, quy trình hoạt động của các bộ phận trực thuộc và của công ty.

  – Đại diện pháp lý cho Chủ đầu tư tại 1 số đơn vị thành viên khi có yêu cầu.

  1. Về nhiệm vụ quản lý kỹ thuật, bảo trì

  – Quản lý, điều phối, phân công, hướng dẫn công việc cho bộ phận Bảo trì tại công ty và các đơn vị trực thuộc. Đảm bảo tất cả máy móc, thiết bị, tòa nhà, cơ sở hạ tầng (các tài sản sử dụng chung) của công ty và các đơn vị trực thuộc của công ty, công cụ dụng cụ làm việc của các bộ phận thuộc quyền luôn hoạt động tốt, được bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định đúng thời hạn.

  – Lập kế hoạch và tổ chức triển khai bảo trì, sửa chữa, thay thế các thiết bị, máy móc cấu thành trong các tài sản của Công ty.

  – Trình lựa chọn nhà thầu cho các hoạt động sửa chữa, thay thế phù hợp với ngân sách từng hạng mục và tổng ngân sách xây dựng, sửa chữa hàng năm toàn công ty.

  – Hoàn chỉnh và trình các Hợp đồng, thanh lý hợp đồng sửa chữa, thay thế, môi trường, hồ sơ hoàn công … liên quan.

  – Đảm bảo các tài sản được mua sắm, trang bị, lắp đặt và sử dụng đúng với tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện kỹ thuật của từng loại tài sản.

  – Phối hợp với Kế toán của công ty và các đơn vị trực thuộc công ty để duy trì hồ sơ tài sản. Thiết lập hệ thông lưu trữ hồ sơ pháp lý liên quan đến toàn bộ kết cấu công trình sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng (cũ và mới) của toàn hệ thống Công ty.

  – Trình kế hoạch hàng năm về mua sắm, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng hệ thống trang thiết bị PCCC, môi trường, thang máy, máy lạnh, CCDC cho các bộ phận thuộc quyền.

  1. Về nhiệm vụ bảo vệ tài sản, an ninh trật tự, ATLĐ, PCCC và môi trường

  – Theo ngành dọc công tác An ninh trật tự, PCCC, cây xanh cảnh quan và môi trường. Xây dựng quy trình kiểm tra, báo cáo.

  – Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tập huấn ATLĐ, PCCC hàng năm.

  – Quản lý, điều phối, phân công, hướng dẫn công việc cho bộ phận Bảo vệ tại công ty và các đơn vị trực thuộc. Đảm bảo duy trì an ninh trật tự, bảo vệ tài sản tại công ty và tất cả các đơn vị trực thuộc công ty.

  – Lựa chọn Công ty bảo vệ bên ngoài cho các mục tiêu mà công ty hoặc đơn vị trực thuộc sử dụng dịch vụ bảo vệ bên ngoài khi được ban lãnh đạo duyệt chủ trương.

  – Đề xuất các trường hợp cần thiết hoặc bắt buộc phải mua bảo hiểm tài sản; đề xuất các điều khoản của hợp đồng bảo hiểm tài sản, bảo hiểm cháy nổ, hợp đồng tập huấn ATLĐ, PCCC hàng năm.

  1. Về nhiệm vụ quản lý Ký túc xá nhân viên

  – Quản lý, điều phối, phân công, hướng dẫn công việc cho bộ phận quản lý tòa nhà, vệ sinh, bếp ăn tại Ký túc xá.

  – Đảm bảo duy trì tình trạng sẵn sàng sử dụng của các phòng trong Ký túc xá với các nội dung về vệ sinh, nhiệt độ, độ ẩm, kỹ thuật, an ninh trật tư, an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện đúng các tiêu chuẩn Việt Nam, phù hợp các yêu cầu của công ty.

  1. Về nhiệm vụ quản lý nhân sự và ngân sách phục vụ hoạt động chuyên môn.

  – Lập kế hoạch, mục tiêu công việc và theo dõi thực hiện các kế hoạch, mục tiêu công việc hàng năm của các Bộ phận thuộc quyền.

  – Giao việc, Giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch công việc.

  – Xây dựng khung năng lực cốt lõi cho toàn thể các vị trí; phối hợp P.HCNS thiết lập KPIs cho các vị trí công việc trực thuộc.

  – Tổ chức đánh giá năng lực nhân viên tại các bộ phận thuộc quyền (bao gồm đánh giá định kỳ, đánh giá đề bạt).

  – Phối hợp với P.HCNS, Giám đốc các đơn vị trực thuộc công ty và các trưởng phòng ban liên quan để xây dựng ngân sách hoạt động, định biên nhân sự hàng năm trong phạm vi công việc của mình phụ trách trước khi trình Ban Tổng Giám đốc phê duyệt.

  – Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm soát ngân sách và định biên nhân sự đã được duyệt.

  – Đốc thúc việc lập, thực hiện kế hoạch công việc hàng tuần, tháng của các Bộ phận thuộc quyền. Quản lý, điều hành công việc của các Bộ phận trực thuộc, đảm bảo mọi hoạt động của bộ phận tuân thủ nội quy, quy chế của Công ty và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch.

  – Thực hiện việc lập, kiểm tra, theo dõi các thủ tục hành chính để thực hiện công việc theo quy định hiện hành của nhà nước và quy chế công ty.

  1. Trách nhiệm báo cáo

  – Báo cáo với Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc về kế hoạch, mục tiêu và kết quả công việc của Quản Lý Tài Sản theo định kỳ hàng tháng và đột xuất khi có yêu cầu.

  – Khi được Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc giao công việc cụ thể thì P.TGĐ phải báo cáo tiến độ ít nhất 1 tuần/lần.

  Những công việc do P.TGĐ quản lý, thực hiện nếu không được tiến hành đúng với các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, thời hạn, quy trình … mà dẫn đến thiệt hại cho công ty thì P.TGĐ phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường theo thiệt hại thực tế.

  YÊU CẦU NĂNG LỰC:

  1. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN VÀ KIẾN THỨC:

    Tốt nghiệp Đại học chính quy các ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, kinh tế xây dựng … Ưu tiên có bằng Thạc sĩ trở lên. 

    Am hiểu hệ thống văn bản pháp luật: Luật Kinh tế, Luật dân sự, Luật xây dựng, Luật kinh doanh bất động sản…

  – Có tầm nhìn chiến lược, có kỹ năng hoạch định chiến lược.

  2. KINH NGHIỆM:

  – Ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm quản lý.

  3. YÊU CẦU KHÁC:

  –    Tuổi: từ 40 – 50.

  –  Bản lĩnh công việc.

  –  Công bằng, khách quan, minh bạch, không nhân nhượng.

  Cẩn thận, chính xác, chín chắn.

  – Tiếng Anh giao tiếp tốt.

  Ứng viên quan tâm và muốn biết thêm chi tiết vui lòng gởi CV về: thanhle@h-talentsearch.vn

  Hotline: 0946339130 – gặp Ms. Thanh