GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CFO XÂY DỰNG )

Company: Real Estate Job Type: FullTime
Company Type: Real Estate Working Location: TPHCM
Job Code: 1382 Gender: Male/Female
Job Level: Director and above Age: 30 - 45
Salary: Thỏa Thuận Deadline To Apply: 10/03/2020

  Thân gửi các Anh / Chị ứng viên :
  H-Talentsearch đang hỗ trợ tuyển dụng cho một doanh nghiệp lớn , có kinh nghiệm lâu năm  trong lĩnh vực BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG
  Vì nhu cầu phát triển kinh doanh công ty đang cần tuyển vị trí sau :
  1.Tên vị trí : GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
  Số lượng :1 người

   

  2. Bộ phận công tác: Ban Tổng Giám đốc

  3. Quan hệ công việc:

  – Báo cáo cho: Hội cho Đồng Quản trị, Tổng Giám đốc

  – Quản lý/giám sát: Khối Tài Chính – Số nhân viên thuộc cấp: 15

  – Phối hợp: Các mối quan hệ mang tính chất phối hợp công việc với các Phòng, ban, Chi nhánh, các đơn vị thành viên, trực thuộc

  4. Mô tả công việc

  Nhiệm vụ & trách nhiệm chính

  4.1 – Công tác Quản lý:

  a. Là thành viên ban điều hành chịu trách nhiệm đánh giá hoạt động tài chính – ngân sách của công ty trên cơ sở chiến lược kinh doanh dài hạn và định kỳ.

  b. Tham gia vào công tác hoạch định chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, ngắn hạn của công ty và quá trình thực hiện chiến lược cũng như kế hoạch kinh doanh của công ty.

  c. Quản lý và chỉ đạo hoạt động của Khối Tài chính và các Chuyên viên thuộc khối.

  4.2 Công tác chuyên môn:

  a. Lập và thực hiện triển khai kế hoạch tài chính dài hạn của công ty trên cơ sở các nghị quyết của HĐQT, kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, chỉ đạo của Ban điều hành.

  b. Chuẩn bị và trình bày các báo cáo kế hoạch tài chính của công ty, dự báo lỗ-lãi hàng năm, hàng nửa năm, hàng quý và hàng tháng.

  c. Thực hiện phân tích kết quả tài chính, kịp thời có đề xuất sửa đổi, điều chỉnh nếu cần thiết.

  d. Lập và thực hiện kế hoạch vốn – ngân sách của công ty.

  e. Kiểm soát dòng tiền và bảo đảm các nguồn tiền cần thiết cho hoạt động của công ty. f. Kiểm soát tiền mặt, danh mục đầu tư và quản trị tài sản của công ty.

  g. Kiểm soát các chiến lược và hoạt động tài chính, xây dựng và duy trì các mối quan hệ với ngân hàng. Đại diện cho công ty trong mối quan hệ với các tổ chức tín dụng.

  h. Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu ngân quỹ đột xuất. Duy trì khả năng thanh khoản và đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho Doanh nghiệp

  i. Điều hành và quản lý hoạt động của Khối bảo đảm thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản trị tài chính . Đào tạo và nâng cấp đội ngũ lãnh đạo và nhân viên phù hợp với yêu cầu và quy mô công tác của đơn vị và của toàn công ty.

  j. Thực hiện công tác kiểm soát nội bộ và thủ tục tài chính, báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời về những dấu hiệu, hiện tượng sai sót, các nguy cơ có thể dẫn đến những hệ quả trong hoạt động của công ty. Chịu trách nhiệm về quản trị rủi ro tài chính của công ty.

  k. Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc nhằm điều hành, chỉ đạo công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách luôn được kiểm soát và vận hành hiệu quả đáp ứng yêu cầu của hoạt động doanh nghiệp.

  l. Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Tổng Giám đốc vắng mặt.

  5. Quyền hạn.

  – Ký duyệt các văn bản Kế hoạch tài chính

  – Ngân sách và những quy định về quản lý tài chính

  –ngân sách trước khi trình Tổng Giám đốc.

  – Xem xét và trình Tổng Giám đốc phê duyệt Hợp đồng tín dụng với các Tổ chức Tài chính. Các hợp đồng tham gia góp vốn của Công ty với các tổ chức, đơn vị khác.

  – Xem xét và phê duyệt chi tiêu tài chính

  – ngân sách đối với mọi hoạt động của Công ty trên cơ sở quản lý kế hoạch và định mức tài chính được quy định cho từng đối tượng theo nguyên tắc đảm bảo chất lương sản phẩm và hiệu quả cuối cùng.

  – Ký duyệt các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm.

  – Xem xét kiểm tra và trình Tổng Giám đốc phê duyệt các ngân sách theo quy định.

  6. Điều kiện làm việc: Làm việc tại VP trụ sở công ty tại TPHCM , Đi công tác trong và ngoài nước theo yêu cầu Công việc.

  7. Tiêu chuẩn năng lực thiết yếu:

  – Quốc tịch: Việt nam

  – Giới tính: Nam/Nữ

  – Tuổi Từ 27 – 45 đối với Nam và dưới 40 đối với Nữ

  – Ngoại hình: dễ gần

  – Trình độ học vấn, bằng cấp…

  : Cử nhân Tài Chính – Kế toán. Có Bằng MBA, CPA, CFA là một lợi thế.

  – Kinh nghiệm công tác: Đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 3-5 năm tại các Doanh nghiệp và có qui mô vốn lớn (trên 300 tỷ) và ngành nghề tương đương.

  – Các kỹ năng có liên quan đến công việc: Thành thạo Tiếng Anh, các phần mềm quản trị, quản lý.

  – Nhân cách, đạo đức: tốt. Thái độ đối với công việc Tốt, Có khả năng làm việc nhóm. Sức khỏe Tốt.

  8. Chế độ đãi ngộ:

  – Lương Thỏa thuận cạnh tranh theo năng lực.

  – Thưởng : Theo Hiệu quả sản xuất kinh doanh.

  Ứng viên quan tâm và muốn biết thêm chi tiết vui lòng gởi CV về: thanhle@h-talentsearch.vn hoặc liên hệ số điện thoại : 0946339130 ( gặp Ms.Thanh).