CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH & CÔNG NỢ (BĐS)

Company: Công ty XÂY DỰNG Job Type: Full time
Company Type: Viet Nam Working Location: TP HCM
Job Code: 1469 Gender: Male/Female
Job Level: Director and above Age: 38 - 50
Salary: 50.000.000 - 60.000.000 VND Deadline To Apply: 08/08/2019

  Dear Anh/Chị,

  H-TALENT SEARCH đang hỗ trợ tuyển dụng cho một khách hàng lớn trong lĩnh vực Xây dựng & Gia công Nội Thất tại TPHCM, vị trí :

  CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH & CÔNG NỢ, chi tiết công việc như sau:

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  A) CÔNG TÁC TÀI CHÍNH:

  • Lập và thực hiện triển khai kế hoạch tài chính dài hạn của công ty trên cơ sở các nghị quyết của HĐQT, kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, chỉ đạo của Ban điều hành.
  • Chuẩn bị và trình bày các báo cáo kế hoạch tài chính của công ty, dự báo lỗ-lãi hàng năm, hàng nửa năm, hàng quý và hàng tháng.
  • Thực hiện phân tích kết quả tài chính, kịp thời có đề xuất sửa đổi, điều chỉnh nếu cần thiết.
  • Lập và thực hiện kế hoạch vốn – ngân sách của công ty.
  • Kiểm soát tiền mặt, danh mục đầu tư và quản trị tài sản của công ty.
  • Kiểm soát các chiến lược và hoạt động tài chính, xây dựng và duy trì các mối quan hệ với ngân hàng. Đại diện cho công ty trong mối quan hệ với các tổ chức tín dụng.
  • Chịu trách nhiệm về quản trị rủi ro tài chính của công ty.

  B) CÔNG TÁC CÔNG NỢ:

  • Quản lý và kiểm soát các nguồn phải thu đảm bảo các khoản nợ được thu hồi đúng, đủ theo chích sách của công ty.
  • Lên kế hoạch dòng tiền: nguồn thu- nguồn chi. Đảm bảo rằng dòng tiền được kiểm soát và đảm bảo nguồn tiền cần thiết cho hoạt động của công ty.

  YÊU CẦU:

  Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh, xây dựng, kiến trúc.

  1. Kiến thức:
  • Kiến thức chuyên sâu về quản trị tài chính, đầu tư.
  • Kiến thức chuyên sâu về luật.
  • Ưu tiên kiến thức về xây dựng (hoàn thiện, nội thất).

  2. Kinh nghiệm:

  • 5 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương trong lĩnh vực quản lý tài chính.
  • Kinh nghiệm chuyên môn7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính.

  THÔNG TIN LIÊN LẠC:

  Ms Hiền: 0917828883

  Email nhận CV: hienvo@h-talentsearch.vn