GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (FMCG)
Salary: Thương lượng
Location: TP HCM
ARCHITECT DIRECTOR
Salary: 80 -140 mil vnd
Location: TP HCM
GIÁM ĐỐC KINH DOANH ( FMCG)
Salary: 30 - 50 million gross
Location: TP HCM
KẾ TOÁN TỔNG HỢP/ KẾ TOÁN TRƯỞNG ( FMCG)
Salary: Thương lượng
Location: Đồng Tháp
PHÓ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY
Salary: 50-60 mil vnd
Location: Bến Tre
QUẢN LÝ SẢN XUẤT (FMCG)
Salary: Thương lượng
Location: Bến Tre
SALES & MARKETING OVERSEA MANAGER
Salary: 40-50 mil vnd
Location: TP HCM/ Bến Tre
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (CEO)
Salary: Thương lượng
Location: TP HCM
TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐỐI NỘI (FMCG0
Salary: 10 - 20 triệu gross
Location: TP HCM
TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (FMCG)
Salary: 15 - 20 million gross
Location: HCM
TRƯỞNG PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Salary: Thương lượng
Location: Bến Tre
PHÓ BAN KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH
Salary: 55 - 60 million gross
Location: HCM
SALES MANAGER (Expat/Vietnamese)
Salary: 2.500 -3.500 usd
Location: QUẢNG NINH
BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE (PROJECT MANAGEMENT)
Salary: 20-35 mil vnd gross
Location: QUẢNG NINH
WATER & ENVIRONMENT MANAGER
Salary: 1.000 -1.500 usd/Negotiate
Location: DONG NAI
LẬP TRINH VIÊN MOBILE/ LẬP TRÌNH VIÊN IOT
Salary: 20 triệu gross
Location: HÀ NỘI
SALES MANAGER (UPS & Energy Storage)
Salary: Negotiate
Location: TP HCM
CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DỰ ÁN
Salary: 25-35 triệu vnd gross
Location: HCM
PHÓ GIÁM ĐỐC ( PHỤ TRÁCH KHO LẠNH)
Salary: Thương lượng
Location: TP HCM
TRƯỞNG NHÓM & NHÂN VIÊN KINH DOANH
Salary: Thương lượng
Location: TP HCM/ Cần Thơ
NHÂN VIÊN KINH DOANH (kênh Horeca)
Salary: 10.000.000 VND + Thưởng
Location: HÀ NỘI
CHUYÊN VIÊN VĂN THƯ LƯU TRỮ
Salary: Thỏa thuận
Location: TP HCM
LEGAL MANAGER (Real Estate)
Salary: Negotiate
Location: Ho Chi Minh City
SENIOR ARCHITECT
Salary: Negotiate, from 28 million gross
Location: Ho Chi Minh City
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ ( BĐS – XD)
Salary: Negotiation
Location: TP HCM
GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ (BĐS – XD)
Salary: Negotiation
Location: TP HCM
INVESTOR RELATION DIRECTOR (IR DIRECTOR)
Salary: Negotiation
Location: TP HCM
COO Chief Operation Officer
Salary: Negotiate
Location: TP HCM
GIÁM ĐỐC CHIẾN LƯỢC
Salary: Thương lượng
Location: TP HCM