Thỏa Thuận Sử Dụng

Thỏa Thuận Sử Dụng

Trước khi sử dụng trang web h-talentsearch.vn bạn cần đọc kỹ và cẩn thận nội dung thỏa thuận sử dụng của H-TalentSearch. Khi bạn truy cập và sử dụng trang web h-talentsearch.vn xem như bạn đã chấp nhận thỏa thuận sử dụng.

H-TalentSearch được phép hiệu chỉnh các Điều Khoản Thỏa Thuận và có hiệu lực ngay sau khi cập nhật lại trang này. Vì vậy bạn nên truy cập định kỳ vào trang này để cập nhật những Điều Khoản mới của H-TalentSearch. Những thuật ngữ Bạn và Người sử dụng được dùng ở đây đề cập đến tất cả những cá nhân hoặc những tổ chức truy vập vào trang web này với bất kỳ lý do nào.

Sử dụng nội dung trang web

Công ty cho phép bạn xem và truy cập nội dung tuyển dụng của khách hàng của H-TalentSearch là một bản sao đơn giản nội dung hiện có trên hoặc từ H-TalentSearch.vn (trang web này) chỉ cho cá nhân bạn

Những nội dung của trang web này, và của tất cả những trang web khác thuộc quyền kiểm soát của Công ty, một phần hay là gì khác (trang web này và những trang web khác thỉnh thoảng tập hợp được nói đến như là trang H-TalentSearch) như văn bản, biểu tượng, hình ảnh, biểu trưng, hình tượng, phần mềm và những nội dung trang web khác (tập hợp thành “nội dung trang web” được bảo vệ dưới dạng bản quyền, thương hiệu và luật pháp khác của nước Việt Nam và các nước khác. Tất cả nội dung trang web là tài sản của Công ty hoặc những nhà phân phối nội dung hoặc khách hàng của Công ty. Tất cả nội dung của trang web này được biên soạn (có nghĩa là thu thập, sắp xếp và kết hợp) là tài sản riêng của Công ty và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và quốc tế. Việc sử dụng nội dung trang web nếu không được phép có thể xâm phạm bản quyền, thương hiệu và những luật định khác. Bạn phải giữ lại tất cả bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và những thông cáo khác thuộc quyền sở hữu của bạn chứa trong nội dung trang web gốc trên bất cứ bản sao Bạn tạo ra nội dung trang web. Bạn không thể bán hoặc thay đổi nội dung trang web này hoặc tái sản xuất, trưng bày, trình bày công cộng, phân phối hoặc nói cách khác sử dụng nội dung trang web trong bất cứ cách nào vì bất cứ mục đích thương mại hoặc công cộng nào. Cách dùng nội dung trang web này trên bất cứ trang web nào khác hoặc trong một môi trường máy tính được nối mạng vì bất cứ mục đích nào đều bị ngăn cấm.

Bạn không thể sao chép hay sửa lại mã HTML mà Công ty tạo ra để phát triển bất cứ nội dung trang web nào hoặc những trang hình thành nên bất cứ trang H-TalentSearch nào. Nó cũng bảo vệ bởi bản quyền của Công ty.

Việc sử dụng trang có thể chấp nhận

Quy định chung: Những người sử dụng không thể dùng bất cứ trang H-TalentSearch nào để truyền, phân phối, lưu trữ hoặc phá hủy vật chất, bao gồm mà không hạn chế nội dung trang web, (a) trong việc xâm phạm của bất cứ luật pháp hay nội quy thích hợp, (b) trong một phương cách xâm phạm bản quyền, thương hiệu, bí mật kinh doanh hay quyền sở hữu trí tuệ của người khác hay xâm phạm bảo mật, công khai hay những quyền cá nhân khác của người khác, hoặc (c) làm mất danh dự, tục tĩu, đe dọa, sỉ nhục hay gây căm ghét.

Quy định an toàn trang H-TalentSearch

Những người sử dụng bị ngăn cấm xâm phạm hay cố xâm phạm sự an toàn của bất cứ trang H-TalentSearch nào, bao gồm mà không hạn chế, (a) dữ liệu truy cập không nhằm mục đích cho người sử dụng như thế hoặc đăng nhập thành một máy chủ hoăc tài khoản mà người sử dụng không có quyền truy cập, (b) cố khảo sát, quét hay kiểm tra những khe hở của một hệ thống hoặc mạng hoặc mức độ an toàn hay xác nhận mà không có quyền thích hợp, (c) cố gây trở ngại cho dịch vụ đối với bất cứ người sử dụng, người chủ hay mạng nào, bao gồm mà không hạn chế thông qua phương tiện cho virus vào bất cứ trang web H-TalentSearch nào, làm quá tải, tràn ngập, … hoặc (d) giả mạo bất cứ tiêu đề TCP/IP hoặc bất cứ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất cứ email hay nhóm thông tin nào. Sự xâm hại mạng hoặc sự an toàn của mạng có thể tạo nên trách nhiệm pháp lý của công dân hoặc tội phạm. Công ty sẽ đầu tư những hiện hữu bao gồm những xâm phạm như thế và có thể bao gồm và kết hợp với, quyền lực thi hành luật pháp trong việc truy tố những người sử dụng liên quan đến những xâm hại như thế.

Những hạn chế sử dụng đặc biệt

Những trang H-TalentSearch có thể được dùng chỉ vì những mục đích luật pháp bởi những cá nhân tìm kiếm công việc và thông tin nghề nghiệp . Công ty đặc biệt ngăn cấm việc dùng trang web này với bất cứ mục đích nào khác, và tất cả những người sử dụng đều đồng ý không dùng trang web vì bất kỳ những điều dưới đây:

Gửi mail hoặc email, thực hiện những cuộc gọi hoặc gửi fax gạ gẫm liên quan đến việc xúc tiến và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ đến khách hàng sử dụng của trang H-TalentSearch.

Xóa hoặc xem lại bất cứ dữ liệu được đăng bởi bất cứ một người hay một tổ chức nào khác.

Sử dụng bất cứ thiết bị, phần mềm hay quy trình nào gây cản trở hoạt động thích hợp của bất cứ trang H-TalentSearch hay bất cứ hoạt động được kiểm soát trên trang này.

Thực hiện bất cứ những hành động nào áp đặt một lượng lớn không hợp lý hay không cân xứng trên bất cứ thiết bị của trang H-TalentSearch.

Việc dùng hay cố gắng dùng bất cứ máy móc, phần mềm, công cụ, đại lý hay thiết bị khác hoặc kỹ thuật (bao gồm mà không hạn chế các nhánh, mạng lưới, người máy hoặc những đại lý thông minh) để đánh dấu hoặc tìm ra bất cứ trang H-TalentSearch nào

Thông tin người sử dụng

Khi bạn sử dụng trang web này , và đăng ký ứng tuyển vào vị trí mà công ty khách hàng của H – TalentSearch đang tuyển dụng bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho H-TalentSearch một bản CV ghi rõ quá trình công tác và học tập cũng như một vài thông tin cá nhân khác liên quan đến hồ sơ việc làm của bạn thì bạn phải hiểu và đồng ý rằng Công Ty có thể tiết lộ cho bên thứ ba một vài thông tin để giới thiệu bạn đến với khách hàng tuyển dụng của Công Ty để phục vụ cho mục đích giới thiệu với khách hàng về người ứng tuyển..

Là người ứng tuyển ,bạn cần có  trách nhiệm về nội dung CV do mình ứng tuyển , không ghi nhận những thông tin không đúng với quá trình học vấn , công tác , hoặc những thông tin khác liên quan đến quá trình học tập và công tác của mình

Công ty không đại diện hay cam đoan tính trung thực, chính xác hay sự phụ thuộc vào những giao tiếp được gửi bởi người ứng tuyển hay xác nhận bất cứ quan điểm được người ứng tuyển bày tỏ

Công ty đóng vai trò như cầu nối gắn kết giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng ( khách hàng của H-TalentSearch ) với sự thống nhất rõ ràng và hợp pháp phù hợp quy định của pháp luật hiện hành

Bất cứ những thông tin không chính xác, có mục đích cá nhân không rõ ràng không đúng sự thật  đều bị cấm.

Chúng tôi đánh giá cao những thông tin từ khách hàng và ứng viên rất mong nhận được những ý kiến liên quan đến dịch vụ của chúng tôi và trang H-TalentSearch. Tuy nhiên, vui lòng hiểu rằng chính sách của chúng tôi không cho phép chúng tôi chấp nhận hay xem xét những ý tưởng sáng tạo, những đề nghị, phát minh hoặc những tài liệu khác với những gì chúng tôi đặc biệt yêu cầu. Mặc dù chúng tôi xem xét thông tin phản hồi từ bạn về dịch vụ của chúng tôi nhưng xin bạn vui lòng đóng góp những thông tin chuyên biệt liên quan đến dịch vụ của chúng tôi và vui lòng không cung cấp cho chúng tôi những ý tưởng sáng tạo, những đề nghị, phát minh hoặc những tài liệu. Mặc dù yêu cầu của chúng tôi là như thế nhưng nếu bạn gửi những đề nghị, ý tưởng, bản vẽ, khái niệm hay những thông tin sáng tạo khác (được gọi chung là Ý kiến) thì ý kiến đó sẽ trở thành tài sản của Công ty. Những ai gửi những ý kiến như thế đều không được đòi hỏi bất cứ nghĩa vụ bảo mật nào đối với vai trò của chúng tôi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng hay tiết lộ những ý kiến này. Công ty sẽ chiếm hữu riêng tất cả những quyền đã biết bây giờ hoặc phát triển sau này thành ý kiến và sẽ được quyền sử dụng không hạn chế những ý kiến này với bất cứ mục đích nào, thương mại hay là gì khác, mà không bồi thường cho bạn hoặc bất cứ người nào cung cấp ý kiến.

 

Trách nhiệm pháp lý của Công ty

H-TalentSearch.vn chỉ là nơi gặp gỡ. Trang web này đóng vai trò là nơi đăng tải những thông tin tuyển dụng  nhằm mục đích tìm kiếm ứng viên của khách hàng của H – TalentSearch , Công ty không liên quan đến quá trình giao dịch thực sự giữa nhà tuyển dụng và ứng viên . Kết quá là công ty không thể kiểm soát được chất lượng , độ an toàn hay hợp pháp của công việc hay đơn xin việc được đăng tải tính xác thực hay chính xác của danh sách, khả năng cung cấp công việc cho ứng viên của nhà tuyển dụng hay khả năng của ứng viên khi xin việc. Thêm vào đó, hãy ghi chú những nguy hiểm, bao gồm nhưng không hạn chế sự nguy hiểm khi bị tấn công cơ thể, liên quan đến người lạ, quốc tịch nước ngoài, những người không đủ tuổi hay những người đưa ra những đòi hỏi sai trái. Bạn thừa nhận tất cả những nguy hiểm liên quan đến những người sử dụng khác mà bạn liên hệ thông qua trang web này và/hoặc những trang web H-TalentSearch khác.

Nội dung trang web này có thể có những điều không chính xác hoặc những lỗi do đánh máy. Công ty không đại diện cho sự không chính xác, trách nhiệm pháp lý, sự hoàn hào hay kịp thời của bất cứ trang H-TalentSearch nào hay nội dung của trang web này. Việc dùng trang H-TalentSearch và nội dung trang web là rất liều lĩnh. Những thay đổi theo định kỳ được thực hiện trên những trang web H-TalentSearch và có thể được thực hiện bất cứ lúc nào.

Bạn nhận thức và đồng ý rằng bạn chỉ có trách nhiệm với hình thức nội dung và độ chính xác của bất cứ đơn xin việc hay tài liệu chứa trong đó do bạn đặt trên những trang H-TalentSearch. Những nhà tuyển dụng chỉ chịu trách nhiệm với những gì họ thông tin để đăng tải trên trang H-TalentSearch .

Công ty không được xem là một nhà tuyển dụng đối với việc bạn sử dụng bất cứ trang H-TalentSearch nào và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ quyết định nào trong công việc, cho dù với lý do nào, do bất cứ tổ chức nào đăng tải công việc trên trang H-TalentSearch.

Công ty không chứng nhận rằng bất cứ trang H-TalentSearch nào cũng sẽ hoạt động mà không có lỗi hoặc rằng bất cứ trang H-TalentSearch nào và máy chủ của nó là hoàn toàn không nhiễm virus hay những phần mềm có hại khác. nếu bạn sử dụng bất cứ trang H-TalentSearch nào hay kết quả nội dung trang web với nhu cầu phục vụ và thay thế kỹ thuật hay dữ liệu, công ty không chịu trách nhiệm với những giá trị này

Việc từ chối những hư hại không thường xuyên

Không có trường hợp nào công ty, những nhà cung cấp hay bên thứ ba liên quan trong trang H-TalentSearch có trách nhiệm với bất cứ những hư hại nào (bao gồm, mà không hạn chế những hư hại không thường xuyên và tình cờ, những lợi ích bị mất mát hay những hư hại gây nên do mất dữ liệu hay … công việc kinh doanh) Gây nên việc sử dụng và không thể sử dụng bất cứ trang H-TalentSearch nào và nội dung trang web này, cho dù có dựa vào chứng nhận, hợp đồng, sai lầm hay bất cứ nguyên lý pháp luật nào khác và cho dù công ty có được cho biết có thể có những hư hại như thế

Mối liên hệ với những trang khác

Những thông tin  tuyển dụng trên H-TalentSearch  của công ty bạn và một số thông tin cần thiết khác có thể được đăng tải trên hệ thống các website đối tác của chúng tôi nhằm gia tăng hiệu quả đăng tuyển mà không cần thông báo trước. Trường hợp công ty bạn không muốn hiển thị thông tin trên các website đối tác của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Nhân viên kinh doanh để được hỗ trợ.

Trang web này và một vài trang H-TalentSearch khác chứa những liên hệ với những trang web bên thứ ba. Những liên hệ này chỉ được cung cấp như một tiện lợi cho bạn chứ không phải là sự xác nhận từ Công ty cho những nội dung của những trang liên kết của bên thứ ba và không có bất cứ sự đại diện nào liên quan đến nội dung hay độ chính xác của những tài liệu trên những trang web như thế của bên thứ ba. Nếu bạn quyết định truy cập những trang web liên quan của bên thức ba thì đó là do bạn liều lĩnh.

Không bán lại hay sử dụng vì mục đích thương mại nếu không được phép.

Bạn đồng ý không bán lại hay chỉ định quyền hay nghĩa vụ của bạn bằng những thỏa thuận sử dụng này. Bạn cũng đồng ý không sử dụng bất cứ trang H-TalentSearch nào vì mục đích thương mại nếu chưa được phép.

Chấm dứt

Trong tất cả mọi trường hợp, H-TalentSearch lưu trữ quyền, với sự suy xét duy nhất, thực hiện tất cả những phương cách hợp pháp,  và ngay lập tức chấm dứt sự ứng tuyển của bạn hoặc khả năng truy cập vào trang web này và những trang H-TalentSearch khác và/hoặc bất cứ những dịch vụ nào khác do Công ty cung cấp cho bạn, về bất cứ những vi phạm về những thỏa thuận và điều kiện này hoặc nếu Công ty không có khả năng kiểm tra hay xác nhận bất cứ thông tin bạn cung cấp trên trang web này hoặc những trang H-TalentSearch khác.

Sự đảm bảo

Bạn đồng ý bảo vệ, đảm bảo và giữ cho Công ty, nhân viên, giám đốc và đại lý được vô hại và chống lại những đòi hỏi, hành động, yêu cầu, bao gồm mà không hạn chế những phí tài khoản và theo luật hợp lý, đưa ra hay gây ra (i) bất cứ tài liệu nào bạn cung cấp cho trang H-TalentSearch, (ii) bất cứ nội dung trang web bạn sử dụng hay (iii) vi phạm của bạn đến những thỏa thuận và điều kiện. Công ty sẽ không cung cấp thông báo cho bạn ngay khi có bất cứ đòi hỏi, chỉnh sửa hay tiến trình nào như thế và sẽ giúp bạn, với chi phí của bạn, trong sự bảo vể những yêu cầu, thay đổi hay tiến trình như thế

Tổng quan

Công ty không đòi hỏi nội dung trang web này có thể được xem xét theo luật pháp hay truy cập bên ngoài nước Việt Nam. Truy cập nội dung trang web này không thể hợp pháp bởi một vài người hay trong một vài đất nước. Nếu bạn truy cập trang web này từ bên ngoài nước Việt Nam thì bạn sẽ liều lĩnh và chịu trách nhiệm bằng lòng với những luật theo quyền hạn của bạn. Nếu bất cứ việc cung cấp nào về những thỏa thuận và điều kiện được tìm thấy không thích hợp bởi bất cứ phiên tòa có quyền hạn thẩm quyền, những dữ liệu không có giá trị như thế sẽ không ảnh hưởng đến giá trị của những dữ liệu còn lại có đầy đủ tác dụng và ảnh hưởng của những thỏa thuận và điều kiện này. Không từ bỏ bất cứ thỏa thuận nào trong những thỏa thuận và điều kiện này sẽ được xem là sẽ có những từ bỏ tiếp theo và xa hơn của thỏa thuận như thế hay bất cứ thỏa thuận nào khác. Ngoại trừ việc cung cấp theo mô tả những thỏa thuận sử dụng thêm vào cho những vùng khác của trang web này, một Thông báo hợp pháp đặc biệt, hay chứng nhận phần mềm hay tài liệu trên những trang web chuyên biệt, những thỏa thuận và điều kiện này tạo thành giao kết hoàn toàn giữa bạn và công ty đối với việc sử dụng trang web này. Không có sự thay đổi nào đối với những thỏa thuận và điều kiện này được thực hiện ngoại trừ việc đăng tải duyệt lại trên trang này

Những thỏa thuận sử dụng bổ sung

Một số vùng của trang web này và những trang H-TalentSearch khác không tránh khỏi phụ thuộc vào những thỏa thuận bổ sung. Bằng cách sử dụng những vùng như thế hoặc bất cứ phần nào thuộc vùng này, bạn phải đồng ý bị ràng buộc bởi những thỏa thuận sử dụng thêm vào thích hợp với những vùng như thế